gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0.00005748 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-09 20:11:13 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
270คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 10,000,000,000
GOLD
USD

GOLD XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-09 0.0000000000 XRP 0.16644125 XRP 0.00003706 XRP N/A
2021-05-08 0.0000000000 XRP 0.05459767 XRP 0.00003647 XRP 0.00003706 XRP
2021-05-07 0.0000000000 XRP 7.490996 XRP 0.00003497 XRP 0.00003647 XRP
2021-05-06 0.0000000000 XRP 0.21450718 XRP 0.00003659 XRP 0.00003497 XRP
2021-05-05 0.0000000000 XRP 0.55564010 XRP 0.00003896 XRP 0.00003659 XRP
2021-05-04 0.0000000000 XRP 0.27125084 XRP 0.00003673 XRP 0.00003896 XRP
2021-05-03 0.0000000000 XRP 0.39805430 XRP 0.00003626 XRP 0.00003673 XRP
2021-05-02 0.0000000000 XRP 0.97125254 XRP 0.00003486 XRP 0.00003626 XRP
2021-05-01 0.0000000000 XRP 4.892844 XRP 0.00003579 XRP 0.00003486 XRP
2021-04-30 0.0000000000 XRP 6.547389 XRP 0.00003880 XRP 0.00003579 XRP
2021-04-29 0.0000000000 XRP 1.612339 XRP 0.00004039 XRP 0.00003880 XRP
2021-04-28 0.0000000000 XRP 41.378048 XRP 0.00003954 XRP 0.00004039 XRP
2021-04-27 0.0000000000 XRP 4.137651 XRP 0.00004185 XRP 0.00003954 XRP
2021-04-26 0.0000000000 XRP 44.894502 XRP 0.00004476 XRP 0.00004185 XRP
2021-04-25 0.0000000000 XRP 0.69810655 XRP 0.00004663 XRP 0.00004476 XRP
2021-04-24 0.0000000000 XRP 0.53835585 XRP 0.00004495 XRP 0.00004663 XRP
2021-04-23 0.0000000000 XRP 4.521044 XRP 0.00004164 XRP 0.00004495 XRP
2021-04-22 0.0000000000 XRP 15.043370 XRP 0.00004164 XRP 0.00004164 XRP
2021-04-21 0.0000000000 XRP 51.535 XRP 0.00004079 XRP 0.00004164 XRP
2021-04-20 0.0000000000 XRP 28.390721 XRP 0.00004119 XRP 0.00004079 XRP
2021-04-19 0.0000000000 XRP 0.96439004 XRP 0.00004223 XRP 0.00004119 XRP
2021-04-18 0.0000000000 XRP 84.499 XRP 0.00003834 XRP 0.00004223 XRP
2021-04-17 0.0000000000 XRP 14.939481 XRP 0.00003737 XRP 0.00003834 XRP
2021-04-16 0.0000000000 XRP 2.051706 XRP 0.00003598 XRP 0.00003737 XRP
2021-04-15 0.0000000000 XRP 77.496 XRP 0.00003419 XRP 0.00003598 XRP
2021-04-14 0.0000000000 XRP 38.669554 XRP 0.00007119 XRP 0.00003419 XRP
2021-04-13 0.0000000000 XRP 8.485041 XRP 0.00008709 XRP 0.00007119 XRP
2021-04-12 0.0000000000 XRP 1.613303 XRP 0.00004353 XRP 0.00008709 XRP
2021-04-11 0.0000000000 XRP 2.588856 XRP 0.00009044 XRP 0.00004353 XRP
2021-04-10 0.0000000000 XRP 199.049 XRP 0.00011373 XRP 0.00009044 XRP
2021-04-09 0.0000000000 XRP 5.222546 XRP 0.00011996 XRP 0.00011373 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android