Coins: 5880
ตลาดแลกเปลี่ยน: 389
มูลค่าตามราคาตลาด: 222,488,959,724 $ -2.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 49,791,786,718 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.2%
ETH 8.77%
XRP 5.65%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$0.539786 16%
0.00006601 BTC 18%
501คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$35,054,366
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$15,166,156
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.448341 / $0.585509
Circulating Supply
65,000,000 / 100,000,000
GXS
USD

GXChain (ทางสังคม)