idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$169.23 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-18 19:33:13 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
163คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$338,456
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership HKD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-19 2,623,196 HK$ 6,557.99 HK$ 1,311.60 HK$ N/A
2020-10-18 2,623,196 HK$ 6,557.99 HK$ 1,311.60 HK$ 1,311.60 HK$
2020-10-16 2,629,571 HK$ 1,320.21 HK$ 1,313.45 HK$ 1,311.60 HK$
2020-10-15 2,654,077 HK$ 2,636.34 HK$ 1,314.79 HK$ 1,313.45 HK$
2020-10-14 2,606,975 HK$ 1,535.45 HK$ 1,535.45 HK$ 1,314.79 HK$
2020-10-13 2,889,160 HK$ 1,822.79 HK$ 1,303.49 HK$ 1,535.45 HK$
2020-10-12 2,889,160 HK$ 1,011.21 HK$ 1,444.58 HK$ 1,303.49 HK$
2020-10-11 2,902,010 HK$ 2,448.73 HK$ 1,440.43 HK$ 1,444.58 HK$
2020-10-10 2,902,010 HK$ 2,448.73 HK$ 1,440.43 HK$ 1,440.43 HK$
2020-10-09 2,494,023 HK$ 2,768.57 HK$ 1,361.78 HK$ 1,440.43 HK$
2020-10-08 2,494,023 HK$ 2,768.57 HK$ 1,361.78 HK$ 1,361.78 HK$
2020-10-01 2,573,575 HK$ 1,385.57 HK$ 1,247.01 HK$ 1,361.78 HK$
2020-09-30 2,574,153 HK$ 4,641.40 HK$ 1,286.79 HK$ 1,247.01 HK$
2020-09-29 2,574,153 HK$ 4,641.40 HK$ 1,286.79 HK$ 1,286.79 HK$
2020-09-26 2,500,093 HK$ 6,400.62 HK$ 1,251.66 HK$ 1,286.79 HK$
2020-09-25 2,429,849 HK$ 8,180.92 HK$ 1,214.92 HK$ 1,251.66 HK$
2020-09-24 2,038,736 HK$ 1,041.21 HK$ 1,018.80 HK$ 1,214.92 HK$
2020-09-23 2,234,858 HK$ 669.86 HK$ 1,119.60 HK$ 1,018.80 HK$
2020-09-22 2,272,807 HK$ 1,148.02 HK$ 1,133.93 HK$ 1,119.60 HK$
2020-09-21 2,468,239 HK$ 2,558.04 HK$ 1,233.93 HK$ 1,133.93 HK$
2020-09-20 2,547,202 HK$ 1,175.70 HK$ 1,274.91 HK$ 1,233.93 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android