idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$125.35 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-01-10 17:43:15 UTC (8 วัน ที่ผ่านมา)
167คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$250,693
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership KRW (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-11 196,444,250 ₩ 1,413,397 ₩ 137,005 ₩ N/A
2021-01-10 196,444,250 ₩ 1,413,397 ₩ 137,005 ₩ 137,005 ₩
2021-01-04 316,553,377 ₩ 1,473,332 ₩ 98,222 ₩ 137,005 ₩
2021-01-03 316,553,377 ₩ 1,473,332 ₩ 98,222 ₩ 98,222 ₩
2020-12-29 177,934,770 ₩ 316,553 ₩ 158,277 ₩ 98,222 ₩
2020-12-28 177,934,770 ₩ 316,553 ₩ 158,277 ₩ 158,277 ₩
2020-12-25 177,934,770 ₩ 447,455 ₩ 88,967 ₩ 158,277 ₩
2020-12-24 152,199,872 ₩ 952,623 ₩ 94,658 ₩ 88,967 ₩
2020-12-23 270,597,898 ₩ 175,819 ₩ 139,198 ₩ 94,658 ₩
2020-12-22 135,353,085 ₩ 174,592 ₩ 67,677 ₩ 139,198 ₩
2020-12-21 287,537,494 ₩ 2,922,477 ₩ 72,357 ₩ 67,677 ₩
2020-12-20 158,255,020 ₩ 2,176,335 ₩ 79,099 ₩ 72,357 ₩
2020-12-19 158,255,020 ₩ 2,176,335 ₩ 79,099 ₩ 79,099 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android