Coins: 6246
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 201,233,618,807 $ -0.93%
ปริมาณ 24 ชม.: 34,043,721,813 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 7.96%
XRP 4.84%
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$59.17 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-07 18:25:00 UTC (ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
96คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$118,338
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-08 1,140.99 MX$ N/A
2019-12-07 1,200.73 MX$ 1,140.99 MX$
2019-12-06 1,174.42 MX$ 1,200.73 MX$
2019-12-05 1,146.57 MX$ 1,174.42 MX$
2019-12-04 1,270.01 MX$ 1,146.57 MX$
2019-12-03 1,261.65 MX$ 1,270.01 MX$
2019-12-02 1,169.78 MX$ 1,261.65 MX$
2019-12-01 1,181.62 MX$ 1,169.78 MX$
2019-11-30 1,197.53 MX$ 1,181.62 MX$
2019-11-29 1,197.53 MX$ 1,197.53 MX$
2019-11-28 1,292.64 MX$ 1,197.53 MX$
2019-11-27 1,310.64 MX$ 1,292.64 MX$
2019-11-26 1,149.01 MX$ 1,310.64 MX$
2019-11-25 1,099.79 MX$ 1,149.01 MX$
2019-11-24 1,175.74 MX$ 1,099.79 MX$
2019-11-23 1,380.62 MX$ 1,175.74 MX$
2019-11-22 1,429.12 MX$ 1,380.62 MX$
2019-11-21 1,355.38 MX$ 1,429.12 MX$
2019-11-20 1,402.29 MX$ 1,355.38 MX$
2019-11-19 1,402.29 MX$ 1,402.29 MX$
2019-11-18 1,712.49 MX$ 1,402.29 MX$
2019-11-17 1,454.36 MX$ 1,712.49 MX$
2019-11-16 1,416.33 MX$ 1,454.36 MX$
2019-11-15 1,762.73 MX$ 1,416.33 MX$
2019-11-14 1,789.65 MX$ 1,762.73 MX$
2019-11-13 1,408.43 MX$ 1,789.65 MX$
2019-11-12 1,471.03 MX$ 1,408.43 MX$
2019-11-11 1,488.09 MX$ 1,471.03 MX$
2019-11-10 1,378.09 MX$ 1,488.09 MX$
2019-11-09 1,379.17 MX$ 1,378.09 MX$
2019-11-08 1,420.70 MX$ 1,379.17 MX$