idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$218.69 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-02-28 02:21:09 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
178คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$437,373
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership MXN (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-01 11,543,718 MX$ 15,238.49 MX$ 4,562.42 MX$ N/A
2021-02-28 11,543,718 MX$ 15,238.49 MX$ 4,562.42 MX$ 4,562.42 MX$
2021-02-07 11,263,368 MX$ 23,087 MX$ 5,771.86 MX$ 4,562.42 MX$
2021-02-06 11,263,368 MX$ 23,087 MX$ 5,771.86 MX$ 5,771.86 MX$
2021-02-04 11,313,842 MX$ 18,947.09 MX$ 5,631.68 MX$ 5,771.86 MX$
2021-02-03 11,193,210 MX$ 18,752.96 MX$ 5,573.98 MX$ 5,631.68 MX$
2021-02-02 8,276,130 MX$ 66,676 MX$ 4,989.08 MX$ 5,573.98 MX$
2021-02-01 6,639,472 MX$ 46,651 MX$ 2,766.56 MX$ 4,989.08 MX$
2021-01-31 6,639,472 MX$ 46,651 MX$ 2,766.56 MX$ 2,766.56 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android