👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$142.76 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-01-17 12:27:47 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
96คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$285,512
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-08 1,140.99 MX$ N/A
2019-12-07 1,200.73 MX$ 1,140.99 MX$
2019-12-06 1,174.42 MX$ 1,200.73 MX$
2019-12-05 1,146.57 MX$ 1,174.42 MX$
2019-12-04 1,270.01 MX$ 1,146.57 MX$
2019-12-03 1,261.65 MX$ 1,270.01 MX$
2019-12-02 1,169.78 MX$ 1,261.65 MX$
2019-12-01 1,181.62 MX$ 1,169.78 MX$
2019-11-30 1,197.53 MX$ 1,181.62 MX$
2019-11-29 1,197.53 MX$ 1,197.53 MX$
2019-11-28 1,292.64 MX$ 1,197.53 MX$
2019-11-27 1,310.64 MX$ 1,292.64 MX$
2019-11-26 1,149.01 MX$ 1,310.64 MX$
2019-11-25 1,099.79 MX$ 1,149.01 MX$
2019-11-24 1,175.74 MX$ 1,099.79 MX$
2019-11-23 1,380.62 MX$ 1,175.74 MX$
2019-11-22 1,429.12 MX$ 1,380.62 MX$
2019-11-21 1,355.38 MX$ 1,429.12 MX$
2019-11-20 1,402.29 MX$ 1,355.38 MX$
2019-11-19 1,402.29 MX$ 1,402.29 MX$
2019-11-18 1,712.49 MX$ 1,402.29 MX$
2019-11-17 1,454.36 MX$ 1,712.49 MX$
2019-11-16 1,416.33 MX$ 1,454.36 MX$
2019-11-15 1,762.73 MX$ 1,416.33 MX$
2019-11-14 1,789.65 MX$ 1,762.73 MX$
2019-11-13 1,408.43 MX$ 1,789.65 MX$
2019-11-12 1,471.03 MX$ 1,408.43 MX$
2019-11-11 1,488.09 MX$ 1,471.03 MX$
2019-11-10 1,378.09 MX$ 1,488.09 MX$
2019-11-09 1,379.17 MX$ 1,378.09 MX$
2019-11-08 1,420.70 MX$ 1,379.17 MX$
2019-11-07 1,651.49 MX$ 1,420.70 MX$
2019-11-06 1,499.42 MX$ 1,651.49 MX$
2019-11-05 1,747.19 MX$ 1,499.42 MX$
2019-11-04 1,549.42 MX$ 1,747.19 MX$
2019-11-03 1,827.49 MX$ 1,549.42 MX$
2019-11-02 1,901.29 MX$ 1,827.49 MX$
2019-11-01 1,605.68 MX$ 1,901.29 MX$
2019-10-31 1,635.24 MX$ 1,605.68 MX$
2019-10-30 1,690.03 MX$ 1,635.24 MX$
2019-10-29 1,762.91 MX$ 1,690.03 MX$
2019-10-28 1,978.06 MX$ 1,762.91 MX$
2019-10-27 1,795.10 MX$ 1,978.06 MX$
2019-10-26 1,418.86 MX$ 1,795.10 MX$
2019-10-25 1,711.01 MX$ 1,418.86 MX$
2019-10-24 1,698.27 MX$ 1,711.01 MX$
2019-10-23 1,969.50 MX$ 1,698.27 MX$
2019-10-22 2,071.12 MX$ 1,969.50 MX$
2019-10-21 2,940.23 MX$ 2,071.12 MX$
2019-10-20 2,309.50 MX$ 2,940.23 MX$
2019-10-19 2,309.50 MX$ 2,309.50 MX$
2019-10-18 2,731.49 MX$ 2,309.50 MX$
2019-10-17 2,210.18 MX$ 2,731.49 MX$
2019-10-16 2,732.65 MX$ 2,210.18 MX$
2019-10-15 2,379.29 MX$ 2,732.65 MX$
2019-10-14 2,348.04 MX$ 2,379.29 MX$
2019-10-13 3,029.84 MX$ 2,348.04 MX$
2019-10-12 2,622.58 MX$ 3,029.84 MX$
2019-10-11 2,877.73 MX$ 2,622.58 MX$
2019-10-10 3,098.62 MX$ 2,877.73 MX$
2019-10-09 2,855.08 MX$ 3,098.62 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android