Coins: 6265
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 199,747,842,091 $ -1.3%
ปริมาณ 24 ชม.: 40,565,447,738 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.03%
XRP 4.85%
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$61.39 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-09 19:49:46 UTC (ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
96คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$122,774
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-10 3,118.98 ₱ N/A
2019-12-09 3,073.37 ₱ 3,118.98 ₱
2019-12-08 3,005.81 ₱ 3,073.37 ₱
2019-12-07 3,160.86 ₱ 3,005.81 ₱
2019-12-06 3,081.29 ₱ 3,160.86 ₱
2019-12-05 3,001.68 ₱ 3,081.29 ₱
2019-12-04 3,312.98 ₱ 3,001.68 ₱
2019-12-03 3,292.58 ₱ 3,312.98 ₱
2019-12-02 3,043.39 ₱ 3,292.58 ₱
2019-12-01 3,074.20 ₱ 3,043.39 ₱
2019-11-30 3,105.32 ₱ 3,074.20 ₱
2019-11-29 3,105.32 ₱ 3,105.32 ₱
2019-11-28 3,361.59 ₱ 3,105.32 ₱
2019-11-27 3,415.53 ₱ 3,361.59 ₱
2019-11-26 2,996.78 ₱ 3,415.53 ₱
2019-11-25 2,889.72 ₱ 2,996.78 ₱
2019-11-24 3,088.84 ₱ 2,889.72 ₱
2019-11-23 3,630.68 ₱ 3,088.84 ₱
2019-11-22 3,749.87 ₱ 3,630.68 ₱
2019-11-21 3,550.83 ₱ 3,749.87 ₱
2019-11-20 3,688.66 ₱ 3,550.83 ₱
2019-11-19 3,688.66 ₱ 3,688.66 ₱
2019-11-18 4,510.86 ₱ 3,688.66 ₱
2019-11-17 3,834.80 ₱ 4,510.86 ₱
2019-11-16 3,733.79 ₱ 3,834.80 ₱
2019-11-15 4,622.03 ₱ 3,733.79 ₱
2019-11-14 4,700.28 ₱ 4,622.03 ₱
2019-11-13 3,706.14 ₱ 4,700.28 ₱
2019-11-12 3,908.41 ₱ 3,706.14 ₱
2019-11-11 3,939.83 ₱ 3,908.41 ₱
2019-11-10 3,648.61 ₱ 3,939.83 ₱