idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$78.75 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-11-24 17:44:23 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
164คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$157,500
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership RUB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-11-20 14,863,921 ₽ 9,083.13 ₽ 6,721.52 ₽ N/A
2020-11-19 14,863,921 ₽ 14,981.25 ₽ 7,431.96 ₽ 6,721.52 ₽
2020-11-18 14,276,834 ₽ 36,743 ₽ 7,140.59 ₽ 7,431.96 ₽
2020-11-17 14,591,053 ₽ 34,881 ₽ 7,274.49 ₽ 7,140.59 ₽
2020-11-16 14,873,440 ₽ 39,035 ₽ 7,436.72 ₽ 7,274.49 ₽
2020-11-15 14,896,264 ₽ 23,538 ₽ 7,520.43 ₽ 7,436.72 ₽
2020-11-14 15,375,866 ₽ 115,086 ₽ 7,646.28 ₽ 7,520.43 ₽
2020-11-13 15,010,918 ₽ 74,227 ₽ 7,364.81 ₽ 7,646.28 ₽
2020-11-12 14,763,491 ₽ 33,276 ₽ 9,708.76 ₽ 7,364.81 ₽
2020-11-11 15,136,494 ₽ 63,098 ₽ 8,548.33 ₽ 9,708.76 ₽
2020-11-10 15,136,494 ₽ 63,098 ₽ 8,548.33 ₽ 8,548.33 ₽
2020-11-09 15,116,020 ₽ 19,638.72 ₽ 7,568.25 ₽ 8,548.33 ₽
2020-11-08 14,512,473 ₽ 203,116 ₽ 7,138.46 ₽ 7,568.25 ₽
2020-11-07 21,331,800 ₽ 21,557 ₽ 10,622.29 ₽ 7,138.46 ₽
2020-11-06 21,331,800 ₽ 21,557 ₽ 10,622.29 ₽ 10,622.29 ₽
2020-11-05 18,912,417 ₽ 38,957 ₽ 9,709.56 ₽ 10,622.29 ₽
2020-11-04 18,601,581 ₽ 18,719.01 ₽ 9,300.79 ₽ 9,709.56 ₽
2020-11-03 18,601,581 ₽ 18,719.01 ₽ 9,300.79 ₽ 9,300.79 ₽
2020-11-02 19,121,845 ₽ 10,572.72 ₽ 9,560.92 ₽ 9,300.79 ₽
2020-11-01 19,283,086 ₽ 10,384.22 ₽ 9,641.54 ₽ 9,560.92 ₽
2020-10-31 18,379,104 ₽ 32,850 ₽ 9,248.22 ₽ 9,641.54 ₽
2020-10-30 19,135,443 ₽ 16,743.51 ₽ 9,567.72 ₽ 9,248.22 ₽
2020-10-29 18,783,773 ₽ 16,435.80 ₽ 9,391.89 ₽ 9,567.72 ₽
2020-10-28 26,743,790 ₽ 130,125 ₽ 13,371.89 ₽ 9,391.89 ₽
2020-10-27 24,898,259 ₽ 25,450 ₽ 11,891.60 ₽ 13,371.89 ₽
2020-10-26 24,842,440 ₽ 299,763 ₽ 12,380.54 ₽ 11,891.60 ₽
2020-10-25 18,830,566 ₽ 46,980 ₽ 9,405.44 ₽ 12,380.54 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android