idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$169.23 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-18 19:33:13 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
163คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$338,456
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-19 1,269,448 SR 3,173.62 SR 634.72 SR N/A
2020-10-18 1,269,448 SR 3,173.62 SR 634.72 SR 634.72 SR
2020-10-16 1,272,334 SR 639.00 SR 635.73 SR 634.72 SR
2020-10-15 1,284,562 SR 1,275.61 SR 636.17 SR 635.73 SR
2020-10-14 1,261,802 SR 743.20 SR 743.20 SR 636.17 SR
2020-10-13 1,398,532 SR 882.25 SR 630.90 SR 743.20 SR
2020-10-12 1,398,532 SR 489.49 SR 699.27 SR 630.90 SR
2020-10-11 1,404,753 SR 1,185.34 SR 697.26 SR 699.27 SR
2020-10-10 1,404,753 SR 1,185.34 SR 697.26 SR 697.26 SR
2020-10-09 1,207,044 SR 1,340.03 SR 659.12 SR 697.26 SR
2020-10-08 1,207,044 SR 1,340.03 SR 659.12 SR 659.12 SR
2020-10-01 1,245,557 SR 670.58 SR 603.52 SR 659.12 SR
2020-09-30 1,245,770 SR 2,246.34 SR 622.78 SR 603.52 SR
2020-09-29 1,245,770 SR 2,246.34 SR 622.78 SR 622.78 SR
2020-09-26 1,209,942 SR 3,097.60 SR 605.75 SR 622.78 SR
2020-09-25 1,176,027 SR 3,959.50 SR 588.01 SR 605.75 SR
2020-09-24 986,698 SR 503.92 SR 493.07 SR 588.01 SR
2020-09-23 1,081,501 SR 324.21 SR 541.88 SR 493.07 SR
2020-09-22 1,099,819 SR 555.52 SR 548.70 SR 541.88 SR
2020-09-21 1,194,605 SR 1,238.07 SR 597.21 SR 548.70 SR
2020-09-20 1,232,709 SR 568.98 SR 616.99 SR 597.21 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android