idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$218.69 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-02-28 02:21:09 UTC (ประมาณ 2 เดือน ที่ผ่านมา)
180คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$437,373
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android