👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$142.76 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-01-17 12:27:47 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
96คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$285,512
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
2,000 / 2,000
IDXM
USD

IDEX Membership (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-01-18 4,276.26 NT$ N/A
2020-01-16 4,142.29 NT$ 4,276.26 NT$
2020-01-15 3,635.62 NT$ 4,142.29 NT$
2020-01-14 4,265.80 NT$ 3,635.62 NT$
2020-01-13 4,345.34 NT$ 4,265.80 NT$
2020-01-12 4,386.82 NT$ 4,345.34 NT$
2020-01-11 4,080.65 NT$ 4,386.82 NT$
2020-01-10 3,957.77 NT$ 4,080.65 NT$
2020-01-09 3,957.77 NT$ 3,957.77 NT$
2020-01-08 3,320.88 NT$ 3,957.77 NT$
2020-01-07 3,467.40 NT$ 3,320.88 NT$
2020-01-06 3,471.21 NT$ 3,467.40 NT$
2020-01-05 3,399.09 NT$ 3,471.21 NT$
2020-01-04 3,418.10 NT$ 3,399.09 NT$
2020-01-03 3,808.98 NT$ 3,418.10 NT$
2020-01-02 3,474.43 NT$ 3,808.98 NT$
2020-01-01 2,823.77 NT$ 3,474.43 NT$
2019-12-31 3,554.67 NT$ 2,823.77 NT$
2019-12-30 3,528.50 NT$ 3,554.67 NT$
2019-12-29 3,115.86 NT$ 3,528.50 NT$
2019-12-28 3,491.93 NT$ 3,115.86 NT$
2019-12-27 3,329.11 NT$ 3,491.93 NT$
2019-12-26 2,936.40 NT$ 3,329.11 NT$
2019-12-25 2,990.35 NT$ 2,936.40 NT$
2019-12-24 2,689.47 NT$ 2,990.35 NT$
2019-12-23 2,400.99 NT$ 2,689.47 NT$
2019-12-22 2,146.14 NT$ 2,400.99 NT$
2019-12-21 2,071.01 NT$ 2,146.14 NT$
2019-12-20 2,004.23 NT$ 2,071.01 NT$
2019-12-19 2,046.82 NT$ 2,004.23 NT$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android