🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
joytoken  (JOY)
JoyToken (JOY)
$0.00005630 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-25 19:32:54 UTC (3 เดือน ที่ผ่านมา)
10คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 699,998,573
JOY
USD

JoyToken (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android