just  (JST)
JUST (JST)
$0.05341879 4.4%
0.00000107 BTC 7.3%
4,768คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$76,716,553
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$127,765,294
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05024136 / $0.05480939
อุปทานที่หมุนเวียน
1,433,850,000 / 9,900,000,000
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$529,688,511
อุปทานสูงสุด
9,900,000,000
JST
USD

JUST BITS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-04 1,473,379,163 μBTC 2,874,271,785 μBTC 1.03 μBTC N/A
2021-03-03 1,387,741,603 μBTC 3,085,881,376 μBTC 0.967942 μBTC 1.03 μBTC
2021-03-02 1,385,550,678 μBTC 3,018,903,369 μBTC 0.968012 μBTC 0.967942 μBTC
2021-03-01 1,405,864,288 μBTC 2,989,418,185 μBTC 0.980461 μBTC 0.968012 μBTC
2021-02-28 1,517,066,784 μBTC 4,618,440,251 μBTC 1.06 μBTC 0.980461 μBTC
2021-02-27 1,389,758,295 μBTC 2,818,433,785 μBTC 0.978355 μBTC 1.06 μBTC
2021-02-26 1,367,824,811 μBTC 4,360,256,072 μBTC 0.954310 μBTC 0.978355 μBTC
2021-02-25 1,369,208,719 μBTC 5,260,633,390 μBTC 0.956478 μBTC 0.954310 μBTC
2021-02-24 1,284,150,105 μBTC 5,045,998,870 μBTC 0.895008 μBTC 0.956478 μBTC
2021-02-23 1,527,179,180 μBTC 5,586,879,023 μBTC 1.07 μBTC 0.895008 μBTC
2021-02-22 1,663,624,227 μBTC 3,786,842,885 μBTC 1.16 μBTC 1.07 μBTC
2021-02-21 1,651,529,795 μBTC 4,885,054,052 μBTC 1.16 μBTC 1.16 μBTC
2021-02-20 1,687,611,506 μBTC 4,162,839,952 μBTC 1.18 μBTC 1.16 μBTC
2021-02-19 1,684,074,650 μBTC 2,386,842,442 μBTC 1.17 μBTC 1.18 μBTC
2021-02-18 1,435,833,603 μBTC 1,364,971,393 μBTC 0.998474 μBTC 1.17 μBTC
2021-02-17 1,443,343,471 μBTC 9,165,129,905 μBTC 1.01 μBTC 0.998474 μBTC
2021-02-16 1,351,215,479 μBTC 1,896,687,955 μBTC 0.942084 μBTC 1.01 μBTC
2021-02-15 1,462,886,332 μBTC 1,161,174,696 μBTC 1.02 μBTC 0.942084 μBTC
2021-02-14 1,651,604,421 μBTC 1,674,577,970 μBTC 1.15 μBTC 1.02 μBTC
2021-02-13 1,584,017,169 μBTC 1,895,620,478 μBTC 1.10 μBTC 1.15 μBTC
2021-02-12 1,598,852,761 μBTC 3,723,273,578 μBTC 1.12 μBTC 1.10 μBTC
2021-02-11 1,406,856,457 μBTC 4,236,781,886 μBTC 0.987147 μBTC 1.12 μBTC
2021-02-10 1,387,585,432 μBTC 4,602,362,468 μBTC 0.967803 μBTC 0.987147 μBTC
2021-02-09 1,289,244,694 μBTC 3,981,697,560 μBTC 0.892971 μBTC 0.967803 μBTC
2021-02-08 1,370,128,184 μBTC 3,386,278,490 μBTC 0.955784 μBTC 0.892971 μBTC
2021-02-07 1,324,519,370 μBTC 4,616,747,159 μBTC 0.924826 μBTC 0.955784 μBTC
2021-02-06 1,456,859,508 μBTC 3,547,953,060 μBTC 1.02 μBTC 0.924826 μBTC
2021-02-05 1,326,897,085 μBTC 3,285,001,323 μBTC 0.926267 μBTC 1.02 μBTC
2021-02-04 1,336,380,124 μBTC 3,354,392,350 μBTC 0.933413 μBTC 0.926267 μBTC
2021-02-03 1,350,306,314 μBTC 3,157,796,692 μBTC 0.940997 μBTC 0.933413 μBTC
2021-02-02 1,401,938,849 μBTC 3,280,559,524 μBTC 0.979744 μBTC 0.940997 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android