just  (JST)
JUST (JST)
$0.02831685 -3.4%
0.00000075 BTC -2.4%
3,527คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$40,414,413
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$114,140,005
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.02608565 / $0.02931106
อุปทานที่หมุนเวียน
1,433,850,000 / 9,900,000,000
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$279,040,830
อุปทานสูงสุด
9,900,000,000
JST
USD

JUST RUB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-16 2,993,920,833 ₽ 13,807,409,284 ₽ 2.08 ₽ N/A
2021-01-15 2,696,811,725 ₽ 4,434,929,898 ₽ 1.90 ₽ 2.08 ₽
2021-01-14 2,663,438,424 ₽ 3,368,853,642 ₽ 1.87 ₽ 1.90 ₽
2021-01-13 2,531,940,364 ₽ 11,622,795,254 ₽ 1.77 ₽ 1.87 ₽
2021-01-12 2,494,304,150 ₽ 2,790,986,354 ₽ 1.75 ₽ 1.77 ₽
2021-01-11 2,834,637,705 ₽ 6,984,992,328 ₽ 1.98 ₽ 1.75 ₽
2021-01-10 3,002,023,603 ₽ 5,037,837,474 ₽ 2.09 ₽ 1.98 ₽
2021-01-09 2,864,950,197 ₽ 9,091,979,096 ₽ 2.00 ₽ 2.09 ₽
2021-01-08 2,618,012,394 ₽ 5,130,273,048 ₽ 1.84 ₽ 2.00 ₽
2021-01-07 2,622,685,552 ₽ 5,516,916,823 ₽ 1.83 ₽ 1.84 ₽
2021-01-06 2,495,126,392 ₽ 8,127,246,759 ₽ 1.74 ₽ 1.83 ₽
2021-01-05 2,509,440,303 ₽ 5,843,103,911 ₽ 1.75 ₽ 1.74 ₽
2021-01-04 2,600,794,674 ₽ 4,147,074,966 ₽ 1.81 ₽ 1.75 ₽
2021-01-03 2,500,717,994 ₽ 3,817,140,223 ₽ 1.75 ₽ 1.81 ₽
2021-01-02 2,411,909,179 ₽ 2,581,909,512 ₽ 1.69 ₽ 1.75 ₽
2021-01-01 2,352,670,355 ₽ 2,959,456,355 ₽ 1.64 ₽ 1.69 ₽
2020-12-31 2,398,039,066 ₽ 2,463,292,647 ₽ 1.68 ₽ 1.64 ₽
2020-12-30 2,455,703,748 ₽ 4,809,983,351 ₽ 1.71 ₽ 1.68 ₽
2020-12-29 2,610,521,842 ₽ 4,099,194,270 ₽ 1.83 ₽ 1.71 ₽
2020-12-28 2,471,823,868 ₽ 3,900,384,233 ₽ 1.72 ₽ 1.83 ₽
2020-12-27 2,428,967,733 ₽ 3,314,702,462 ₽ 1.70 ₽ 1.72 ₽
2020-12-26 2,445,929,276 ₽ 3,127,974,940 ₽ 1.71 ₽ 1.70 ₽
2020-12-25 2,488,816,577 ₽ 3,911,293,022 ₽ 1.75 ₽ 1.71 ₽
2020-12-24 2,294,015,249 ₽ 3,350,116,303 ₽ 1.59 ₽ 1.75 ₽
2020-12-23 2,756,449,475 ₽ 5,138,642,715 ₽ 1.92 ₽ 1.59 ₽
2020-12-22 2,765,941,776 ₽ 4,488,270,566 ₽ 1.92 ₽ 1.92 ₽
2020-12-21 2,919,364,845 ₽ 5,587,776,177 ₽ 2.03 ₽ 1.92 ₽
2020-12-20 2,885,145,113 ₽ 2,179,366,143 ₽ 2.01 ₽ 2.03 ₽
2020-12-19 2,886,573,811 ₽ 5,555,064,823 ₽ 2.02 ₽ 2.01 ₽
2020-12-18 2,768,784,536 ₽ 4,629,244,138 ₽ 1.93 ₽ 2.02 ₽
2020-12-17 2,775,347,043 ₽ 3,190,970,329 ₽ 1.94 ₽ 1.93 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android