just  (JST)
JUST (JST)
$0.05341879 4.4%
0.00000107 BTC 7.3%
4,768คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$76,716,553
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$127,765,294
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05024136 / $0.05480939
อุปทานที่หมุนเวียน
1,433,850,000 / 9,900,000,000
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$529,688,511
อุปทานสูงสุด
9,900,000,000
JST
USD

JUST SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-04 147,337,916,300 sats 287,427,178,486 sats 102.90 sats N/A
2021-03-03 138,774,160,295 sats 308,588,137,574 sats 96.79 sats 102.90 sats
2021-03-02 138,555,067,762 sats 301,890,336,880 sats 96.80 sats 96.79 sats
2021-03-01 140,586,428,775 sats 298,941,818,518 sats 98.05 sats 96.80 sats
2021-02-28 151,706,678,423 sats 461,844,025,074 sats 106.25 sats 98.05 sats
2021-02-27 138,975,829,463 sats 281,843,378,500 sats 97.84 sats 106.25 sats
2021-02-26 136,782,481,069 sats 436,025,607,204 sats 95.43 sats 97.84 sats
2021-02-25 136,920,871,913 sats 526,063,339,028 sats 95.65 sats 95.43 sats
2021-02-24 128,415,010,453 sats 504,599,887,001 sats 89.50 sats 95.65 sats
2021-02-23 152,717,918,004 sats 558,687,902,277 sats 106.57 sats 89.50 sats
2021-02-22 166,362,422,685 sats 378,684,288,505 sats 115.84 sats 106.57 sats
2021-02-21 165,152,979,527 sats 488,505,405,168 sats 115.87 sats 115.84 sats
2021-02-20 168,761,150,594 sats 416,283,995,221 sats 118.25 sats 115.87 sats
2021-02-19 168,407,465,007 sats 238,684,244,172 sats 117.37 sats 118.25 sats
2021-02-18 143,583,360,252 sats 136,497,139,256 sats 99.85 sats 117.37 sats
2021-02-17 144,334,347,090 sats 916,512,990,467 sats 100.84 sats 99.85 sats
2021-02-16 135,121,547,887 sats 189,668,795,470 sats 94.21 sats 100.84 sats
2021-02-15 146,288,633,235 sats 116,117,469,557 sats 102.00 sats 94.21 sats
2021-02-14 165,160,442,051 sats 167,457,797,014 sats 115.10 sats 102.00 sats
2021-02-13 158,401,716,894 sats 189,562,047,823 sats 110.17 sats 115.10 sats
2021-02-12 159,885,276,093 sats 372,327,357,788 sats 111.51 sats 110.17 sats
2021-02-11 140,685,645,725 sats 423,678,188,580 sats 98.71 sats 111.51 sats
2021-02-10 138,758,543,246 sats 460,236,246,808 sats 96.78 sats 98.71 sats
2021-02-09 128,924,469,398 sats 398,169,755,998 sats 89.30 sats 96.78 sats
2021-02-08 137,012,818,382 sats 338,627,849,017 sats 95.58 sats 89.30 sats
2021-02-07 132,451,936,988 sats 461,674,715,854 sats 92.48 sats 95.58 sats
2021-02-06 145,685,950,766 sats 354,795,306,022 sats 102.22 sats 92.48 sats
2021-02-05 132,689,708,459 sats 328,500,132,274 sats 92.63 sats 102.22 sats
2021-02-04 133,638,012,437 sats 335,439,235,019 sats 93.34 sats 92.63 sats
2021-02-03 135,030,631,405 sats 315,779,669,190 sats 94.10 sats 93.34 sats
2021-02-02 140,193,884,883 sats 328,055,952,424 sats 97.97 sats 94.10 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android