kava  (KAVA)
Kava (KAVA)
$2.07 22.7%
0.11473747 BNB
2,170คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$56,077,524
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$23,768,616
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$1.65 / $2.11
อุปทานที่หมุนเวียน
27,190,672 / ∞
KAVA
USD

Kava ETH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-15 0.00810228 ETH N/A
2020-07-14 0.00695564 ETH 0.00810228 ETH
2020-07-13 0.00788313 ETH 0.00695564 ETH
2020-07-12 0.00716313 ETH 0.00788313 ETH
2020-07-11 0.00612303 ETH 0.00716313 ETH
2020-07-10 0.00546551 ETH 0.00612303 ETH
2020-07-09 0.00535110 ETH 0.00546551 ETH
2020-07-08 0.00578768 ETH 0.00535110 ETH
2020-07-07 0.00544608 ETH 0.00578768 ETH
2020-07-06 0.00535311 ETH 0.00544608 ETH
2020-07-05 0.00542891 ETH 0.00535311 ETH
2020-07-04 0.00575579 ETH 0.00542891 ETH
2020-07-03 0.00504034 ETH 0.00575579 ETH
2020-07-02 0.00534614 ETH 0.00504034 ETH
2020-07-01 0.00558457 ETH 0.00534614 ETH
2020-06-30 0.00535995 ETH 0.00558457 ETH
2020-06-29 0.00496666 ETH 0.00535995 ETH
2020-06-28 0.00505960 ETH 0.00496666 ETH
2020-06-27 0.00476309 ETH 0.00505960 ETH
2020-06-26 0.00500893 ETH 0.00476309 ETH
2020-06-25 0.00478257 ETH 0.00500893 ETH
2020-06-24 0.00417513 ETH 0.00478257 ETH
2020-06-23 0.00427125 ETH 0.00417513 ETH
2020-06-22 0.00459364 ETH 0.00427125 ETH
2020-06-21 0.00449507 ETH 0.00459364 ETH
2020-06-20 0.00469315 ETH 0.00449507 ETH
2020-06-19 0.00443270 ETH 0.00469315 ETH
2020-06-18 0.00399565 ETH 0.00443270 ETH
2020-06-17 0.00398461 ETH 0.00399565 ETH
2020-06-16 0.00415666 ETH 0.00398461 ETH
2020-06-15 0.00432755 ETH 0.00415666 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android