keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0.00797655 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-01-23 22:06:20 UTC (ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
41คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$6,344.92
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
795,447 / 18,000,000
KEC
USD

Keyco SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-24 23,372 SR 39.32 SR 0.02992380 SR N/A
2021-01-23 9,808.90 SR 16.98 SR 0.02938276 SR 0.02992380 SR
2021-01-22 21,737 SR 54.82 SR 0.01346385 SR 0.02938276 SR
2021-01-21 21,729 SR 189.53 SR 0.02774483 SR 0.01346385 SR
2021-01-20 22,496 SR 10.07 SR 0.02947012 SR 0.02774483 SR
2021-01-19 22,496 SR 10.07 SR 0.02947012 SR 0.02947012 SR
2021-01-16 14,570.02 SR 2.49 SR 0.03256756 SR 0.02947012 SR
2021-01-15 13,779.93 SR 12.32 SR 0.01831677 SR 0.03256756 SR
2021-01-14 20,687 SR 20.69 SR 0.01732350 SR 0.01831677 SR
2021-01-13 13,600.59 SR 13.65 SR 0.02600671 SR 0.01732350 SR
2021-01-12 14,636.82 SR 0.03364984 SR 0.01682492 SR 0.02600671 SR
2021-01-11 14,636.82 SR 44.05 SR 0.01840074 SR 0.01682492 SR
2021-01-10 14,636.82 SR 44.05 SR 0.01840074 SR 0.01840074 SR
2021-01-08 10,636.46 SR 0.00072679 SR 0.03633947 SR 0.01840074 SR
2021-01-07 10,636.46 SR 0.00072679 SR 0.03633947 SR 0.03633947 SR
2021-01-06 10,636.46 SR 0.02674336 SR 0.01337168 SR 0.03633947 SR
2021-01-05 19,954.41 SR 1.50 SR 0.01338126 SR 0.01337168 SR
2021-01-04 10,438.55 SR 2.76 SR 0.02508578 SR 0.01338126 SR
2021-01-03 10,438.55 SR 2.76 SR 0.02508578 SR 0.02508578 SR
2021-01-01 9,710.92 SR 3.88 SR 0.01312287 SR 0.02508578 SR
2020-12-31 9,710.92 SR 3.88 SR 0.01312287 SR 0.01312287 SR
2020-12-29 17,748.30 SR 29.97 SR 0.01220812 SR 0.01312287 SR
2020-12-28 17,748.30 SR 29.01 SR 0.02231236 SR 0.01220812 SR
2020-12-27 14,781.98 SR 32.21 SR 0.02124010 SR 0.02231236 SR
2020-12-26 14,422.84 SR 43.01 SR 0.01813174 SR 0.02124010 SR
2020-12-25 9,487.67 SR 54.74 SR 0.01217707 SR 0.01813174 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android