Coins: 6121
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 234,991,862,966 $ 0.62%
ปริมาณ 24 ชม.: 44,974,543,376 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.6%
ETH 8.54%
XRP 4.87%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0.899746 -3.5%
0.00010526 BTC -4.1%
3,083คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$111,948,638
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,859,573
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.890246 / $0.967507
อุปทานที่หมุนเวียน
116,968,262 / 200,000,000
KMD
USD

Komodo (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-10-23 134,129 Bs.F N/A
2019-10-22 138,443 Bs.F 134,129 Bs.F
2019-10-21 139,186 Bs.F 138,443 Bs.F
2019-10-20 137,995 Bs.F 139,186 Bs.F
2019-10-19 139,052 Bs.F 137,995 Bs.F
2019-10-18 142,341 Bs.F 139,052 Bs.F
2019-10-17 138,362 Bs.F 142,341 Bs.F
2019-10-16 143,971 Bs.F 138,362 Bs.F
2019-10-15 148,934 Bs.F 143,971 Bs.F
2019-10-14 150,004 Bs.F 148,934 Bs.F
2019-10-13 150,758 Bs.F 150,004 Bs.F
2019-10-12 156,518 Bs.F 150,758 Bs.F
2019-10-11 147,265 Bs.F 156,518 Bs.F
2019-10-10 150,604 Bs.F 147,265 Bs.F
2019-10-09 156,088 Bs.F 150,604 Bs.F
2019-10-08 154,127 Bs.F 156,088 Bs.F
2019-10-07 146,815 Bs.F 154,127 Bs.F
2019-10-06 150,011 Bs.F 146,815 Bs.F
2019-10-05 152,246 Bs.F 150,011 Bs.F
2019-10-04 152,121 Bs.F 152,246 Bs.F
2019-10-03 147,899 Bs.F 152,121 Bs.F
2019-10-02 148,102 Bs.F 147,899 Bs.F
2019-10-01 146,301 Bs.F 148,102 Bs.F
2019-09-30 142,055 Bs.F 146,301 Bs.F
2019-09-29 146,550 Bs.F 142,055 Bs.F
2019-09-28 148,195 Bs.F 146,550 Bs.F
2019-09-27 136,494 Bs.F 148,195 Bs.F
2019-09-26 142,386 Bs.F 136,494 Bs.F
2019-09-25 143,358 Bs.F 142,386 Bs.F
2019-09-24 163,262 Bs.F 143,358 Bs.F
2019-09-23 171,080 Bs.F 163,262 Bs.F
2019-09-22 174,568 Bs.F 171,080 Bs.F
2019-09-21 173,484 Bs.F 174,568 Bs.F
2019-09-20 174,723 Bs.F 173,484 Bs.F
2019-09-19 180,511 Bs.F 174,723 Bs.F
2019-09-18 169,869 Bs.F 180,511 Bs.F
2019-09-17 166,795 Bs.F 169,869 Bs.F
2019-09-16 172,932 Bs.F 166,795 Bs.F
2019-09-15 171,209 Bs.F 172,932 Bs.F
2019-09-14 170,490 Bs.F 171,209 Bs.F
2019-09-13 170,306 Bs.F 170,490 Bs.F
2019-09-12 165,212 Bs.F 170,306 Bs.F
2019-09-11 169,640 Bs.F 165,212 Bs.F
2019-09-10 176,962 Bs.F 169,640 Bs.F
2019-09-09 183,296 Bs.F 176,962 Bs.F
2019-09-08 188,570 Bs.F 183,296 Bs.F
2019-09-07 177,431 Bs.F 188,570 Bs.F
2019-09-06 173,774 Bs.F 177,431 Bs.F
2019-09-05 172,301 Bs.F 173,774 Bs.F
2019-09-04 175,449 Bs.F 172,301 Bs.F
2019-09-03 169,304 Bs.F 175,449 Bs.F
2019-09-02 161,009 Bs.F 169,304 Bs.F
2019-09-01 168,049 Bs.F 161,009 Bs.F
2019-08-31 169,082 Bs.F 168,049 Bs.F
2019-08-30 168,817 Bs.F 169,082 Bs.F
2019-08-29 173,342 Bs.F 168,817 Bs.F
2019-08-28 192,023 Bs.F 173,342 Bs.F
2019-08-27 207,258 Bs.F 192,023 Bs.F
2019-08-26 202,071 Bs.F 207,258 Bs.F
2019-08-25 208,007 Bs.F 202,071 Bs.F
2019-08-24 218,701 Bs.F 208,007 Bs.F
2019-08-23 195,005 Bs.F 218,701 Bs.F
2019-08-22 189,685 Bs.F 195,005 Bs.F
2019-08-21 195,928 Bs.F 189,685 Bs.F
2019-08-20 203,525 Bs.F 195,928 Bs.F
2019-08-19 201,898 Bs.F 203,525 Bs.F
2019-08-18 195,502 Bs.F 201,898 Bs.F
2019-08-17 192,939 Bs.F 195,502 Bs.F
2019-08-16 202,869 Bs.F 192,939 Bs.F
2019-08-15 196,596 Bs.F 202,869 Bs.F
2019-08-14 220,954 Bs.F 196,596 Bs.F
2019-08-13 229,244 Bs.F 220,954 Bs.F
2019-08-12 211,630 Bs.F 229,244 Bs.F
2019-08-11 207,960 Bs.F 211,630 Bs.F
2019-08-10 208,699 Bs.F 207,960 Bs.F
2019-08-09 213,448 Bs.F 208,699 Bs.F
2019-08-08 212,822 Bs.F 213,448 Bs.F
2019-08-07 226,090 Bs.F 212,822 Bs.F
2019-08-06 245,737 Bs.F 226,090 Bs.F
2019-08-05 244,579 Bs.F 245,737 Bs.F
2019-08-04 255,720 Bs.F 244,579 Bs.F
2019-08-03 268,829 Bs.F 255,720 Bs.F
2019-08-02 249,162 Bs.F 268,829 Bs.F
2019-08-01 258,797 Bs.F 249,162 Bs.F
2019-07-31 263,583 Bs.F 258,797 Bs.F
2019-07-30 273,706 Bs.F 263,583 Bs.F
2019-07-29 279,109 Bs.F 273,706 Bs.F
2019-07-28 277,296 Bs.F 279,109 Bs.F
2019-07-27 291,981 Bs.F 277,296 Bs.F
2019-07-26 291,009 Bs.F 291,981 Bs.F
2019-07-25 288,540 Bs.F 291,009 Bs.F