letitride  (LIR)
LetItRide (LIR)
$0.00003752 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-11 22:43:46 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
28คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / ?
LIR
USD

LetItRide CNY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-12 0.00026065 ¥ N/A
2020-08-11 0.00026065 ¥ 0.00026065 ¥
2020-08-08 0.00057017 ¥ 0.00026065 ¥
2020-08-07 0.00129406 ¥ 0.00057017 ¥
2020-08-06 0.00059784 ¥ 0.00129406 ¥
2020-08-05 0.00059784 ¥ 0.00059784 ¥
2020-08-04 0.00060399 ¥ 0.00059784 ¥
2020-08-03 0.00038316 ¥ 0.00060399 ¥
2020-08-02 0.00038316 ¥ 0.00038316 ¥
2020-07-30 0.00055417 ¥ 0.00038316 ¥
2020-07-29 0.00078748 ¥ 0.00055417 ¥
2020-07-28 0.00075036 ¥ 0.00078748 ¥
2020-07-27 0.00034020 ¥ 0.00075036 ¥
2020-07-26 0.00063945 ¥ 0.00034020 ¥
2020-07-25 0.00059161 ¥ 0.00063945 ¥
2020-07-24 0.00059161 ¥ 0.00059161 ¥
2020-07-23 0.00068802 ¥ 0.00059161 ¥
2020-07-22 0.00068862 ¥ 0.00068802 ¥
2020-07-21 0.00055863 ¥ 0.00068862 ¥
2020-07-20 0.00055863 ¥ 0.00055863 ¥
2020-07-16 0.00039934 ¥ 0.00055863 ¥
2020-07-15 0.00039934 ¥ 0.00039934 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android