letitride  (LIR)
LetItRide (LIR)
$0.00008583 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-06 02:02:13 UTC (ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
28คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / ?
LIR
USD

LetItRide TRY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-06 0.00060850 ₺ N/A
2020-08-04 0.00060363 ₺ 0.00060850 ₺
2020-08-03 0.00038301 ₺ 0.00060363 ₺
2020-08-02 0.00038301 ₺ 0.00038301 ₺
2020-07-30 0.00055258 ₺ 0.00038301 ₺
2020-07-29 0.00078242 ₺ 0.00055258 ₺
2020-07-28 0.00073204 ₺ 0.00078242 ₺
2020-07-27 0.00033190 ₺ 0.00073204 ₺
2020-07-26 0.00062387 ₺ 0.00033190 ₺
2020-07-25 0.00057720 ₺ 0.00062387 ₺
2020-07-24 0.00057720 ₺ 0.00057720 ₺
2020-07-23 0.00067314 ₺ 0.00057720 ₺
2020-07-22 0.00067370 ₺ 0.00067314 ₺
2020-07-21 0.00054797 ₺ 0.00067370 ₺
2020-07-20 0.00054797 ₺ 0.00054797 ₺
2020-07-16 0.00039158 ₺ 0.00054797 ₺
2020-07-15 0.00039158 ₺ 0.00039158 ₺
2020-07-13 0.00050712 ₺ 0.00039158 ₺
2020-07-12 0.00025252 ₺ 0.00050712 ₺
2020-07-11 0.00046959 ₺ 0.00025252 ₺
2020-07-10 0.00061732 ₺ 0.00046959 ₺
2020-07-09 0.00064929 ₺ 0.00061732 ₺
2020-07-08 0.00066187 ₺ 0.00064929 ₺
2020-07-07 0.00066187 ₺ 0.00066187 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android