letitride  (LIR)
LetItRide (LIR)
$0.00003752 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-08-11 22:43:46 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
28คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / ?
LIR
USD

LetItRide XRP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-12 0.00013432 XRP N/A
2020-08-11 0.00013432 XRP 0.00013432 XRP
2020-08-08 0.00026807 XRP 0.00013432 XRP
2020-08-07 0.00061342 XRP 0.00026807 XRP
2020-08-06 0.00028430 XRP 0.00061342 XRP
2020-08-05 0.00028430 XRP 0.00028430 XRP
2020-08-04 0.00028545 XRP 0.00028430 XRP
2020-08-03 0.00019254 XRP 0.00028545 XRP
2020-08-02 0.00019254 XRP 0.00019254 XRP
2020-07-30 0.00032578 XRP 0.00019254 XRP
2020-07-29 0.00049791 XRP 0.00032578 XRP
2020-07-28 0.00049669 XRP 0.00049791 XRP
2020-07-27 0.00022538 XRP 0.00049669 XRP
2020-07-26 0.00042547 XRP 0.00022538 XRP
2020-07-25 0.00041042 XRP 0.00042547 XRP
2020-07-24 0.00041042 XRP 0.00041042 XRP
2020-07-23 0.00049617 XRP 0.00041042 XRP
2020-07-22 0.00049654 XRP 0.00049617 XRP
2020-07-21 0.00040180 XRP 0.00049654 XRP
2020-07-20 0.00040180 XRP 0.00040180 XRP
2020-07-16 0.00028719 XRP 0.00040180 XRP
2020-07-15 0.00028719 XRP 0.00028719 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android