Coins: 6303
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 196,200,027,857 $ 1.2%
ปริมาณ 24 ชม.: 37,563,790,507 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.7%
ETH 8.02%
XRP 4.82%
linkey  (LKY)
Linkey (LKY)
$0.04802666 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-08 16:38:56 UTC (5 วัน ที่ผ่านมา)
9คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 195,000,000
LKY
USD

Linkey (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-09 0.324454 kr. N/A
2019-12-08 0.324454 kr. 0.324454 kr.
2019-11-15 0.383496 kr. 0.324454 kr.
2019-11-14 0.383496 kr. 0.383496 kr.
2019-11-13 0.471353 kr. 0.383496 kr.