Rank #N/A
852คนชอบสิ่งนี้
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0.000028924843 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-12-01 09:01:49 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
852คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 10,000,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

LoveHearts SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-02 0.000000000000 sats 5,078.70 sats 0.050787 sats N/A
2021-12-01 0.000000000000 sats 19,399.54 sats 0.050193 sats 0.050787 sats
2021-11-30 0.000000000000 sats 22,563 sats 0.03256500 sats 0.050193 sats
2021-11-29 0.000000000000 sats 33,016 sats 0.04930200 sats 0.03256500 sats
2021-11-28 0.000000000000 sats 303,439 sats 0.01394000 sats 0.04930200 sats
2021-11-27 0.000000000000 sats 139,082 sats 0.04730000 sats 0.01394000 sats
2021-11-26 0.000000000000 sats 1,419.31 sats 0.01453500 sats 0.04730000 sats
2021-11-25 0.000000000000 sats 166,444 sats 0.01462000 sats 0.01453500 sats
2021-11-24 0.000000000000 sats 139,904 sats 0.02340000 sats 0.01462000 sats
2021-11-23 0.000000000000 sats 108,019 sats 0.03024000 sats 0.02340000 sats
2021-11-22 0.000000000000 sats 108,019 sats 0.03024000 sats 0.03024000 sats
2021-11-18 0.000000000000 sats 34,916 sats 0.03348000 sats 0.03024000 sats
2021-11-17 0.000000000000 sats 125,814 sats 0.03312000 sats 0.03348000 sats
2021-11-16 0.000000000000 sats 125,814 sats 0.03312000 sats 0.03312000 sats
2021-11-13 0.000000000000 sats 128,786 sats 0.03360000 sats 0.03312000 sats
2021-11-12 0.000000000000 sats 128,786 sats 0.03360000 sats 0.03360000 sats
2021-11-11 0.000000000000 sats 239,142 sats 0.03280000 sats 0.03360000 sats
2021-11-10 0.000000000000 sats 11,436.86 sats 0.03465000 sats 0.03280000 sats
2021-11-09 0.000000000000 sats 11,298.23 sats 0.03423000 sats 0.03465000 sats
2021-11-08 0.000000000000 sats 47,722 sats 0.080510 sats 0.03423000 sats
2021-11-07 0.000000000000 sats 47,722 sats 0.080510 sats 0.080510 sats
2021-11-06 0.000000000000 sats 31,772 sats 0.03380000 sats 0.080510 sats
2021-11-05 0.000000000000 sats 1,690.01 sats 0.081458 sats 0.03380000 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android