maecenas  (ART)
Maecenas (ART)
$0.00731507 2.0%
0.00003137 ETH -0.9%
198คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$5,288.50
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00678717 / $0.00731492
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
ART
USD

Maecenas XDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-06 0.00505963 XDR N/A
2020-07-05 0.00522564 XDR 0.00505963 XDR
2020-07-04 0.00516462 XDR 0.00522564 XDR
2020-07-03 0.00574715 XDR 0.00516462 XDR
2020-07-02 0.01649440 XDR 0.00574715 XDR
2020-07-01 0.00652441 XDR 0.01649440 XDR
2020-06-30 0.00530767 XDR 0.00652441 XDR
2020-06-29 0.00533516 XDR 0.00530767 XDR
2020-06-28 0.00516196 XDR 0.00533516 XDR
2020-06-27 0.00525222 XDR 0.00516196 XDR
2020-06-26 0.00596575 XDR 0.00525222 XDR
2020-06-25 0.00543163 XDR 0.00596575 XDR
2020-06-24 0.00561701 XDR 0.00543163 XDR
2020-06-23 0.00675036 XDR 0.00561701 XDR
2020-06-22 0.00634770 XDR 0.00675036 XDR
2020-06-21 0.00658497 XDR 0.00634770 XDR
2020-06-20 0.00600376 XDR 0.00658497 XDR
2020-06-19 0.00605874 XDR 0.00600376 XDR
2020-06-18 0.00602425 XDR 0.00605874 XDR
2020-06-17 0.00606195 XDR 0.00602425 XDR
2020-06-16 0.00833126 XDR 0.00606195 XDR
2020-06-15 0.00839353 XDR 0.00833126 XDR
2020-06-14 0.00726632 XDR 0.00839353 XDR
2020-06-13 0.00721035 XDR 0.00726632 XDR
2020-06-12 0.00576790 XDR 0.00721035 XDR
2020-06-11 0.00656632 XDR 0.00576790 XDR
2020-06-10 0.00597954 XDR 0.00656632 XDR
2020-06-09 0.01264237 XDR 0.00597954 XDR
2020-06-08 0.00617677 XDR 0.01264237 XDR
2020-06-07 0.00628475 XDR 0.00617677 XDR
2020-06-06 0.00614895 XDR 0.00628475 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android