Coins: 6303
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 196,200,027,857 $ 1.2%
ปริมาณ 24 ชม.: 37,563,790,507 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.7%
ETH 8.02%
XRP 4.82%
metaverse etp  (ETP)
Metaverse ETP (ETP)
$0.388904 -2.0%
0.00005381 BTC -2.9%
614คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$29,832,723
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$787,914
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.365154 / $0.396822
อุปทานที่หมุนเวียน
77,167,628 / 100,000,000
ETP
USD

Metaverse ETP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-13 3.46 kr N/A
2019-12-12 3.76 kr 3.46 kr
2019-12-11 3.83 kr 3.76 kr
2019-12-10 3.96 kr 3.83 kr
2019-12-09 3.64 kr 3.96 kr
2019-12-08 3.68 kr 3.64 kr
2019-12-07 3.67 kr 3.68 kr
2019-12-06 3.56 kr 3.67 kr
2019-12-05 3.61 kr 3.56 kr
2019-12-04 3.72 kr 3.61 kr
2019-12-03 3.71 kr 3.72 kr
2019-12-02 3.64 kr 3.71 kr
2019-12-01 3.76 kr 3.64 kr
2019-11-30 3.74 kr 3.76 kr
2019-11-29 3.65 kr 3.74 kr
2019-11-28 3.31 kr 3.65 kr
2019-11-27 3.19 kr 3.31 kr
2019-11-26 3.06 kr 3.19 kr
2019-11-25 3.32 kr 3.06 kr
2019-11-24 3.47 kr 3.32 kr
2019-11-23 3.40 kr 3.47 kr
2019-11-22 3.78 kr 3.40 kr
2019-11-21 3.94 kr 3.78 kr
2019-11-20 3.97 kr 3.94 kr
2019-11-19 4.22 kr 3.97 kr
2019-11-18 4.29 kr 4.22 kr
2019-11-17 4.37 kr 4.29 kr
2019-11-16 4.34 kr 4.37 kr
2019-11-15 4.43 kr 4.34 kr
2019-11-14 4.43 kr 4.43 kr
2019-11-13 4.31 kr 4.43 kr