mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$129.79 -2.9%
0.01260087 BTC -2.9%
166คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$619,101
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$126.65 / $133.97
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000
XIN
USD

Mixin BNB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-09-24 0.0000000000 BNB 33,067 BNB 5.772246 BNB N/A
2020-09-23 0.0000000000 BNB 35,129 BNB 5.572158 BNB 5.772246 BNB
2020-09-22 0.0000000000 BNB 38,877 BNB 5.587790 BNB 5.572158 BNB
2020-09-21 0.0000000000 BNB 32,737 BNB 5.151319 BNB 5.587790 BNB
2020-09-20 0.0000000000 BNB 29,899 BNB 4.916309 BNB 5.151319 BNB
2020-09-19 0.0000000000 BNB 49,670 BNB 5.118640 BNB 4.916309 BNB
2020-09-18 0.0000000000 BNB 44,814 BNB 4.972719 BNB 5.118640 BNB
2020-09-17 0.0000000000 BNB 44,514 BNB 4.714513 BNB 4.972719 BNB
2020-09-16 0.0000000000 BNB 49,563 BNB 4.951351 BNB 4.714513 BNB
2020-09-15 0.0000000000 BNB 43,726 BNB 4.363388 BNB 4.951351 BNB
2020-09-14 0.0000000000 BNB 45,351 BNB 4.472320 BNB 4.363388 BNB
2020-09-13 0.0000000000 BNB 34,574 BNB 5.278153 BNB 4.472320 BNB
2020-09-12 0.0000000000 BNB 65,900 BNB 6.047477 BNB 5.278153 BNB
2020-09-11 0.0000000000 BNB 54,146 BNB 6.565087 BNB 6.047477 BNB
2020-09-10 0.0000000000 BNB 53,454 BNB 6.780036 BNB 6.565087 BNB
2020-09-09 0.0000000000 BNB 56,068 BNB 6.797658 BNB 6.780036 BNB
2020-09-08 0.0000000000 BNB 63,541 BNB 7.132058 BNB 6.797658 BNB
2020-09-07 0.0000000000 BNB 41,883 BNB 6.877584 BNB 7.132058 BNB
2020-09-06 0.0000000000 BNB 69,266 BNB 8.140364 BNB 6.877584 BNB
2020-09-05 0.0000000000 BNB 83,152 BNB 7.844897 BNB 8.140364 BNB
2020-09-04 0.0000000000 BNB 81,644 BNB 7.832394 BNB 7.844897 BNB
2020-09-03 0.0000000000 BNB 71,359 BNB 7.152155 BNB 7.832394 BNB
2020-09-02 0.0000000000 BNB 85,628 BNB 7.156816 BNB 7.152155 BNB
2020-09-01 0.0000000000 BNB 64,613 BNB 7.566010 BNB 7.156816 BNB
2020-08-31 0.0000000000 BNB 72,208 BNB 7.502162 BNB 7.566010 BNB
2020-08-30 0.0000000000 BNB 56,576 BNB 7.838851 BNB 7.502162 BNB
2020-08-29 0.0000000000 BNB 65,803 BNB 7.721214 BNB 7.838851 BNB
2020-08-28 0.0000000000 BNB 59,064 BNB 7.565908 BNB 7.721214 BNB
2020-08-27 0.0000000000 BNB 80,376 BNB 7.764522 BNB 7.565908 BNB
2020-08-26 0.0000000000 BNB 75,513 BNB 8.048098 BNB 7.764522 BNB
2020-08-25 0.0000000000 BNB 59,622 BNB 7.903014 BNB 8.048098 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android