Rank #N/A
373คนชอบสิ่งนี้
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$470.74 0.4%
0.00932690 BTC 1.4%
373คนชอบสิ่งนี้
$463.06
ช่วง 24 ชม.
$476.43
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $1,461.76
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 1,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Mixin DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-08 0.000000000000 DOT 51.417 DOT 15.645726 DOT N/A
2021-12-07 0.000000000000 DOT 312.848 DOT 16.436114 DOT 15.645726 DOT
2021-12-06 0.000000000000 DOT 229.843 DOT 15.697521 DOT 16.436114 DOT
2021-12-05 0.000000000000 DOT 4,530 DOT 15.305214 DOT 15.697521 DOT
2021-12-04 0.000000000000 DOT 356.840 DOT 15.101474 DOT 15.305214 DOT
2021-12-03 0.000000000000 DOT 54.783 DOT 14.615028 DOT 15.101474 DOT
2021-12-02 0.000000000000 DOT 479.424 DOT 14.239189 DOT 14.615028 DOT
2021-12-01 0.000000000000 DOT 827.177 DOT 14.343831 DOT 14.239189 DOT
2021-11-30 0.000000000000 DOT 1,219 DOT 14.587471 DOT 14.343831 DOT
2021-11-29 0.000000000000 DOT 949.040 DOT 14.498577 DOT 14.587471 DOT
2021-11-28 0.000000000000 DOT 867.374 DOT 14.565013 DOT 14.498577 DOT
2021-11-27 0.000000000000 DOT 2,032 DOT 14.157919 DOT 14.565013 DOT
2021-11-26 0.000000000000 DOT 712.857 DOT 13.915996 DOT 14.157919 DOT
2021-11-25 0.000000000000 DOT 818.698 DOT 13.794175 DOT 13.915996 DOT
2021-11-24 0.000000000000 DOT 789.608 DOT 13.076203 DOT 13.794175 DOT
2021-11-23 0.000000000000 DOT 1,424 DOT 13.245224 DOT 13.076203 DOT
2021-11-22 0.000000000000 DOT 852.198 DOT 12.695648 DOT 13.245224 DOT
2021-11-21 0.000000000000 DOT 928.408 DOT 12.479646 DOT 12.695648 DOT
2021-11-20 0.000000000000 DOT 794.752 DOT 12.434851 DOT 12.479646 DOT
2021-11-19 0.000000000000 DOT 503.488 DOT 12.555761 DOT 12.434851 DOT
2021-11-18 0.000000000000 DOT 855.488 DOT 12.197915 DOT 12.555761 DOT
2021-11-17 0.000000000000 DOT 1,446 DOT 12.474283 DOT 12.197915 DOT
2021-11-16 0.000000000000 DOT 749.173 DOT 12.209091 DOT 12.474283 DOT
2021-11-15 0.000000000000 DOT 752.384 DOT 12.117166 DOT 12.209091 DOT
2021-11-14 0.000000000000 DOT 708.649 DOT 12.006430 DOT 12.117166 DOT
2021-11-13 0.000000000000 DOT 784.186 DOT 11.727190 DOT 12.006430 DOT
2021-11-12 0.000000000000 DOT 779.963 DOT 11.543498 DOT 11.727190 DOT
2021-11-11 0.000000000000 DOT 1,340 DOT 11.576300 DOT 11.543498 DOT
2021-11-10 0.000000000000 DOT 2,059 DOT 11.069505 DOT 11.576300 DOT
2021-11-09 0.000000000000 DOT 1,306 DOT 11.183546 DOT 11.069505 DOT
2021-11-08 0.000000000000 DOT 2,069 DOT 11.292493 DOT 11.183546 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android