mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$135.51 0.7%
0.00995786 BTC -2.5%
170คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1,011,569
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$133.57 / $136.72
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000
XIN
USD

Mixin LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-29 0.0000000000 LINK 94,075 LINK 11.739952 LINK N/A
2020-10-28 0.0000000000 LINK 80,643 LINK 11.429980 LINK 11.739952 LINK
2020-10-27 0.0000000000 LINK 23,083 LINK 11.658602 LINK 11.429980 LINK
2020-10-26 0.0000000000 LINK 60,640 LINK 11.585434 LINK 11.658602 LINK
2020-10-25 0.0000000000 LINK 63,728 LINK 11.193895 LINK 11.585434 LINK
2020-10-24 0.0000000000 LINK 77,867 LINK 11.842005 LINK 11.193895 LINK
2020-10-23 0.0000000000 LINK 89,662 LINK 12.097810 LINK 11.842005 LINK
2020-10-22 0.0000000000 LINK 107,878 LINK 13.106049 LINK 12.097810 LINK
2020-10-21 0.0000000000 LINK 107,670 LINK 13.965133 LINK 13.106049 LINK
2020-10-20 0.0000000000 LINK 91,551 LINK 12.696885 LINK 13.965133 LINK
2020-10-19 0.0000000000 LINK 85,871 LINK 12.636562 LINK 12.696885 LINK
2020-10-18 0.0000000000 LINK 57,719 LINK 12.814284 LINK 12.636562 LINK
2020-10-17 0.0000000000 LINK 93,221 LINK 12.805247 LINK 12.814284 LINK
2020-10-16 0.0000000000 LINK 76,036 LINK 12.590729 LINK 12.805247 LINK
2020-10-15 0.0000000000 LINK 85,163 LINK 12.264334 LINK 12.590729 LINK
2020-10-14 0.0000000000 LINK 81,264 LINK 12.474102 LINK 12.264334 LINK
2020-10-13 0.0000000000 LINK 91,277 LINK 12.232942 LINK 12.474102 LINK
2020-10-12 0.0000000000 LINK 61,073 LINK 12.758832 LINK 12.232942 LINK
2020-10-11 0.0000000000 LINK 97,116 LINK 13.189656 LINK 12.758832 LINK
2020-10-10 0.0000000000 LINK 90,840 LINK 12.959055 LINK 13.189656 LINK
2020-10-09 0.0000000000 LINK 99,871 LINK 13.821933 LINK 12.959055 LINK
2020-10-08 0.0000000000 LINK 111,083 LINK 14.817498 LINK 13.821933 LINK
2020-10-07 0.0000000000 LINK 126,405 LINK 15.401703 LINK 14.817498 LINK
2020-10-06 0.0000000000 LINK 101,625 LINK 14.265937 LINK 15.401703 LINK
2020-10-05 0.0000000000 LINK 57,438 LINK 14.317778 LINK 14.265937 LINK
2020-10-04 0.0000000000 LINK 75,284 LINK 13.972540 LINK 14.317778 LINK
2020-10-03 0.0000000000 LINK 77,212 LINK 14.664898 LINK 13.972540 LINK
2020-10-02 0.0000000000 LINK 98,928 LINK 13.958050 LINK 14.664898 LINK
2020-10-01 0.0000000000 LINK 63,081 LINK 13.667814 LINK 13.958050 LINK
2020-09-30 0.0000000000 LINK 87,014 LINK 13.273431 LINK 13.667814 LINK
2020-09-29 0.0000000000 LINK 96,051 LINK 12.586234 LINK 13.273431 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android