Rank #N/A
372คนชอบสิ่งนี้
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$447.10 0.0%
0.00912715 BTC 0.7%
372คนชอบสิ่งนี้
$435.01
ช่วง 24 ชม.
$461.63
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $7,047.85
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 1,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Mixin LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-06 0.000000000000 LTC 41.630430 LTC 2.843216 LTC N/A
2021-12-05 0.000000000000 LTC 814.289 LTC 2.750993 LTC 2.843216 LTC
2021-12-04 0.000000000000 LTC 63.777 LTC 2.699061 LTC 2.750993 LTC
2021-12-03 0.000000000000 LTC 9.625181 LTC 2.567804 LTC 2.699061 LTC
2021-12-02 0.000000000000 LTC 84.423 LTC 2.507428 LTC 2.567804 LTC
2021-12-01 0.000000000000 LTC 151.198 LTC 2.621878 LTC 2.507428 LTC
2021-11-30 0.000000000000 LTC 219.639 LTC 2.628497 LTC 2.621878 LTC
2021-11-29 0.000000000000 LTC 170.096 LTC 2.598579 LTC 2.628497 LTC
2021-11-28 0.000000000000 LTC 156.463 LTC 2.627347 LTC 2.598579 LTC
2021-11-27 0.000000000000 LTC 359.702 LTC 2.505943 LTC 2.627347 LTC
2021-11-26 0.000000000000 LTC 125.975 LTC 2.459209 LTC 2.505943 LTC
2021-11-25 0.000000000000 LTC 147.902 LTC 2.491981 LTC 2.459209 LTC
2021-11-24 0.000000000000 LTC 148.538 LTC 2.459846 LTC 2.491981 LTC
2021-11-23 0.000000000000 LTC 268.090 LTC 2.493139 LTC 2.459846 LTC
2021-11-22 0.000000000000 LTC 161.382 LTC 2.404187 LTC 2.493139 LTC
2021-11-21 0.000000000000 LTC 173.134 LTC 2.327262 LTC 2.404187 LTC
2021-11-20 0.000000000000 LTC 150.134 LTC 2.349021 LTC 2.327262 LTC
2021-11-19 0.000000000000 LTC 96.277 LTC 2.400908 LTC 2.349021 LTC
2021-11-18 0.000000000000 LTC 159.314 LTC 2.271573 LTC 2.400908 LTC
2021-11-17 0.000000000000 LTC 256.313 LTC 2.211132 LTC 2.271573 LTC
2021-11-16 0.000000000000 LTC 127.363 LTC 2.075605 LTC 2.211132 LTC
2021-11-15 0.000000000000 LTC 125.466 LTC 2.020634 LTC 2.075605 LTC
2021-11-14 0.000000000000 LTC 129.539 LTC 2.194735 LTC 2.020634 LTC
2021-11-13 0.000000000000 LTC 143.095 LTC 2.139924 LTC 2.194735 LTC
2021-11-12 0.000000000000 LTC 141.934 LTC 2.100625 LTC 2.139924 LTC
2021-11-11 0.000000000000 LTC 242.407 LTC 2.094726 LTC 2.100625 LTC
2021-11-10 0.000000000000 LTC 397.035 LTC 2.134767 LTC 2.094726 LTC
2021-11-09 0.000000000000 LTC 304.636 LTC 2.609135 LTC 2.134767 LTC
2021-11-08 0.000000000000 LTC 536.512 LTC 2.928062 LTC 2.609135 LTC
2021-11-07 0.000000000000 LTC 652.703 LTC 2.552511 LTC 2.928062 LTC
2021-11-06 0.000000000000 LTC 270.728 LTC 2.280026 LTC 2.552511 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android