modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.455124 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-16 10:12:21 UTC (ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
605คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-03-03 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00015293 BCH N/A
2021-03-02 0.0000000000 BCH 0.00076464 BCH 0.00015293 BCH 0.00015293 BCH
2021-03-01 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00015079 BCH 0.00015293 BCH
2021-02-28 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00015079 BCH 0.00015079 BCH
2021-02-27 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00015079 BCH 0.00015079 BCH
2021-02-25 0.0000000000 BCH 0.03664214 BCH 0.00015079 BCH 0.00015079 BCH
2021-02-24 0.0000000000 BCH 0.03664214 BCH 0.00015079 BCH 0.00015079 BCH
2021-02-23 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00099199 BCH 0.00015079 BCH
2021-02-22 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00099199 BCH 0.00099199 BCH
2021-02-21 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00099199 BCH 0.00099199 BCH
2021-02-20 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00003084 BCH 0.00099199 BCH
2021-02-19 0.0000000000 BCH 0.76254263 BCH 0.00005738 BCH 0.00003084 BCH
2021-02-18 0.0000000000 BCH 0.08966127 BCH 0.00067414 BCH 0.00005738 BCH
2021-02-17 0.0000000000 BCH 0.0000000000 BCH 0.00020600 BCH 0.00067414 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android