modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.431278 18.4%
0.00000722 BTC 19.7%
0.00020077 ETH 18.9%
599คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$0.00000000
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.06016440 / $0.983392
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BDT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-11 0.00000000 ৳ 75,401 ৳ 44.48 ৳ N/A
2021-04-10 0.00000000 ৳ 38,709 ৳ 53.25 ৳ 44.48 ৳
2021-04-09 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 5.47 ৳ 53.25 ৳
2021-04-08 0.00000000 ৳ 6,857.03 ৳ 34.46 ৳ 5.47 ৳
2021-04-07 0.00000000 ৳ 6,857.03 ৳ 34.46 ৳ 34.46 ৳
2021-04-06 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 21.62 ৳ 34.46 ৳
2021-04-05 0.00000000 ৳ 150.01 ৳ 21.62 ৳ 21.62 ৳
2021-04-04 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 21.62 ৳
2021-04-03 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-04-01 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-31 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-30 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-29 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-28 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-24 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
2021-03-23 0.00000000 ৳ 0.00000000 ৳ 6.27 ৳ 6.27 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android