modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-07 10:17:18 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
622คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BITS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 2.66 μBTC N/A
2021-04-12 0.00000000 μBTC 3,410.94 μBTC 2.69 μBTC 2.66 μBTC
2021-04-11 0.00000000 μBTC 14,955.64 μBTC 8.82 μBTC 2.69 μBTC
2021-04-10 0.00000000 μBTC 7,885.94 μBTC 10.85 μBTC 8.82 μBTC
2021-04-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.12 μBTC 10.85 μBTC
2021-04-08 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 1.12 μBTC
2021-04-07 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-06 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.39 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-05 0.00000000 μBTC 30.46 μBTC 4.39 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-04-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-31 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-30 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-29 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-24 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-05 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-02 0.00000000 μBTC 7.72 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.54 μBTC
2021-02-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-27 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-25 0.00000000 μBTC 388.48 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-24 0.00000000 μBTC 388.48 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-22 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-21 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-20 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 0.401429 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-19 0.00000000 μBTC 10,354.39 μBTC 0.779174 μBTC 0.401429 μBTC
2021-02-18 0.00000000 μBTC 1,250.98 μBTC 9.41 μBTC 0.779174 μBTC
2021-02-17 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 2.95 μBTC 9.41 μBTC
2021-02-16 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 2.95 μBTC
2021-02-15 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-11 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-10 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-07 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-06 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-05 0.00000000 μBTC 3,626.95 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-04 0.00000000 μBTC 7,187.28 μBTC 7.14 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-03 0.00000000 μBTC 7,187.28 μBTC 7.14 μBTC 7.14 μBTC
2021-01-25 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.79 μBTC 7.14 μBTC
2021-01-24 0.00000000 μBTC 17,321.07 μBTC 5.79 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-23 0.00000000 μBTC 17,321.07 μBTC 5.79 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-19 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-18 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-17 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-16 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-15 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-14 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-12 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-10 0.00000000 μBTC 7,171.01 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-09 0.00000000 μBTC 7,171.01 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-08 0.00000000 μBTC 7,597.23 μBTC 4.37 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-07 0.00000000 μBTC 607.10 μBTC 6.32 μBTC 4.37 μBTC
2021-01-06 0.00000000 μBTC 1,395.35 μBTC 6.49 μBTC 6.32 μBTC
2021-01-05 0.00000000 μBTC 6,130.73 μBTC 6.58 μBTC 6.49 μBTC
2021-01-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.34 μBTC 6.58 μBTC
2021-01-03 0.00000000 μBTC 8,269.25 μBTC 5.34 μBTC 5.34 μBTC
2021-01-02 0.00000000 μBTC 23,926 μBTC 6.23 μBTC 5.34 μBTC
2021-01-01 0.00000000 μBTC 15,827.44 μBTC 6.91 μBTC 6.23 μBTC
2020-12-31 0.00000000 μBTC 8,411.07 μBTC 7.01 μBTC 6.91 μBTC
2020-12-30 0.00000000 μBTC 8,411.07 μBTC 7.01 μBTC 7.01 μBTC
2020-12-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.31 μBTC 7.01 μBTC
2020-12-27 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.31 μBTC 5.31 μBTC
2020-12-26 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC N/A 5.31 μBTC
2020-12-25 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC N/A N/A
2020-12-24 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC N/A N/A
2020-12-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC N/A N/A
2020-12-22 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC N/A N/A
2020-12-16 0.00000000 μBTC 40,034 μBTC 6.69 μBTC N/A
2020-12-15 0.00000000 μBTC 2,696.26 μBTC 9.08 μBTC 6.69 μBTC
2020-12-14 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.11 μBTC 9.08 μBTC
2020-12-13 0.00000000 μBTC 1,146.97 μBTC 9.64 μBTC 9.11 μBTC
2020-12-12 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.18 μBTC 9.64 μBTC
2020-12-11 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.14 μBTC 9.18 μBTC
2020-12-10 0.00000000 μBTC 1,480.84 μBTC 9.14 μBTC 9.14 μBTC
2020-12-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.30 μBTC 9.14 μBTC
2020-12-08 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.30 μBTC 9.30 μBTC
2020-12-07 0.00000000 μBTC 14,801.12 μBTC 9.30 μBTC 9.30 μBTC
2020-12-06 0.00000000 μBTC 1,189.63 μBTC 7.68 μBTC 9.30 μBTC
2020-12-05 0.00000000 μBTC 1,189.63 μBTC 7.68 μBTC 7.68 μBTC
2020-12-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.38 μBTC 7.68 μBTC
2020-12-02 0.00000000 μBTC 1,584.38 μBTC 9.38 μBTC 9.38 μBTC
2020-12-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 9.18 μBTC 9.38 μBTC
2020-11-30 0.00000000 μBTC 2,285.07 μBTC 9.18 μBTC 9.18 μBTC
2020-11-29 0.00000000 μBTC 1,030.15 μBTC 9.72 μBTC 9.18 μBTC
2020-11-28 0.00000000 μBTC 1,918.45 μBTC 11.49 μBTC 9.72 μBTC
2020-11-27 0.00000000 μBTC 2,128.47 μBTC 9.06 μBTC 11.49 μBTC
2020-11-26 0.00000000 μBTC 7,689.22 μBTC 9.09 μBTC 9.06 μBTC
2020-11-25 0.00000000 μBTC 292.75 μBTC 6.51 μBTC 9.09 μBTC
2020-11-24 0.00000000 μBTC 90,485 μBTC 8.31 μBTC 6.51 μBTC
2020-11-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 10.69 μBTC 8.31 μBTC
2020-11-22 0.00000000 μBTC 2,155.45 μBTC 10.94 μBTC 10.69 μBTC
2020-11-21 0.00000000 μBTC 4,117.12 μBTC 10.42 μBTC 10.94 μBTC
2020-11-20 0.00000000 μBTC 2,814.72 μBTC 10.02 μBTC 10.42 μBTC
2020-11-19 0.00000000 μBTC 3,168.88 μBTC 7.96 μBTC 10.02 μBTC
2020-11-18 0.00000000 μBTC 811.77 μBTC 16.24 μBTC 7.96 μBTC
2020-11-17 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 10.29 μBTC 16.24 μBTC
2020-11-16 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 10.29 μBTC 10.29 μBTC
2020-11-15 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 8.74 μBTC 10.29 μBTC
2020-11-14 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 8.15 μBTC 8.74 μBTC
2020-11-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 8.15 μBTC 8.15 μBTC
2020-11-10 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 8.15 μBTC 8.15 μBTC
2020-11-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 14.09 μBTC 8.15 μBTC
2020-11-08 0.00000000 μBTC 2,277.40 μBTC 11.80 μBTC 14.09 μBTC
2020-11-07 0.00000000 μBTC 498,890 μBTC 14.05 μBTC 11.80 μBTC
2020-11-06 0.00000000 μBTC 1,849,239 μBTC 13.08 μBTC 14.05 μBTC
2020-11-05 0.00000000 μBTC 1,840,394 μBTC 14.32 μBTC 13.08 μBTC
2020-11-04 0.00000000 μBTC 1,562.88 μBTC 10.42 μBTC 14.32 μBTC
2020-11-03 0.00000000 μBTC 15,387.33 μBTC 10.47 μBTC 10.42 μBTC
2020-11-02 0.00000000 μBTC 1,699.63 μBTC 10.62 μBTC 10.47 μBTC
2020-11-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 17.26 μBTC 10.62 μBTC
2020-10-31 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 17.26 μBTC 17.26 μBTC
2020-10-30 0.00000000 μBTC 3,328.02 μBTC 13.58 μBTC 17.26 μBTC
2020-10-29 0.00000000 μBTC 3,328.02 μBTC 13.58 μBTC 13.58 μBTC
2020-10-27 0.00000000 μBTC 1,463.94 μBTC 9.04 μBTC 13.58 μBTC
2020-10-26 0.00000000 μBTC 2,443.74 μBTC 12.53 μBTC 9.04 μBTC
2020-10-25 0.00000000 μBTC 93,187 μBTC 15.26 μBTC 12.53 μBTC
2020-10-24 0.00000000 μBTC 107,909 μBTC 15.19 μBTC 15.26 μBTC
2020-10-23 0.00000000 μBTC 48,982 μBTC 9.59 μBTC 15.19 μBTC
2020-10-22 0.00000000 μBTC 77,235 μBTC 16.08 μBTC 9.59 μBTC
2020-10-21 0.00000000 μBTC 233,454 μBTC 6.53 μBTC 16.08 μBTC
2020-10-20 0.00000000 μBTC 233,454 μBTC 6.53 μBTC 6.53 μBTC
2020-10-18 0.00000000 μBTC 258.63 μBTC 12.93 μBTC 6.53 μBTC
2020-10-17 0.00000000 μBTC 258.63 μBTC 12.93 μBTC 12.93 μBTC
2020-10-09 0.00000000 μBTC 215,209 μBTC 11.33 μBTC 12.93 μBTC
2020-10-08 0.00000000 μBTC 269,564 μBTC 11.24 μBTC 11.33 μBTC
2020-10-07 0.00000000 μBTC 269,564 μBTC 11.24 μBTC 11.24 μBTC
2020-10-01 0.00000000 μBTC 45,358 μBTC 11.69 μBTC 11.24 μBTC
2020-09-30 0.00000000 μBTC 45,358 μBTC 11.69 μBTC 11.69 μBTC
2020-09-23 0.00000000 μBTC 147.15 μBTC 2.83 μBTC 11.69 μBTC
2020-09-22 0.00000000 μBTC 147.15 μBTC 2.83 μBTC 2.83 μBTC
2020-09-21 0.00000000 μBTC 324.19 μBTC 16.21 μBTC 2.83 μBTC
2020-09-20 0.00000000 μBTC 324.19 μBTC 16.21 μBTC 16.21 μBTC
2020-09-19 0.00000000 μBTC 324.19 μBTC 16.21 μBTC 16.21 μBTC
2020-09-17 0.00000000 μBTC 23,444 μBTC 11.89 μBTC 16.21 μBTC
2020-09-16 0.00000000 μBTC 23,444 μBTC 11.89 μBTC 11.89 μBTC
2020-09-10 0.00000000 μBTC 475.77 μBTC 11.89 μBTC 11.89 μBTC
2020-09-09 0.00000000 μBTC 641.29 μBTC 11.66 μBTC 11.89 μBTC
2020-09-08 0.00000000 μBTC 641.29 μBTC 11.66 μBTC 11.66 μBTC
2020-09-02 0.00000000 μBTC 16,651.78 μBTC 16.65 μBTC 11.66 μBTC
2020-09-01 0.00000000 μBTC 16,651.78 μBTC 16.65 μBTC 16.65 μBTC
2020-08-29 0.00000000 μBTC 305,649 μBTC 22.41 μBTC 16.65 μBTC
2020-08-28 0.00000000 μBTC 305,649 μBTC 22.41 μBTC 22.41 μBTC
2020-08-25 0.00000000 μBTC 3,345.57 μBTC 16.81 μBTC 22.41 μBTC
2020-08-24 0.00000000 μBTC 24,291 μBTC 21.90 μBTC 16.81 μBTC
2020-08-23 0.00000000 μBTC 15,301.77 μBTC 22.21 μBTC 21.90 μBTC
2020-08-22 0.00000000 μBTC 257,474 μBTC 19.49 μBTC 22.21 μBTC
2020-08-21 0.00000000 μBTC 201,360 μBTC 17.36 μBTC 19.49 μBTC
2020-08-20 0.00000000 μBTC 9,864.04 μBTC 20.25 μBTC 17.36 μBTC
2020-08-19 0.00000000 μBTC 66,160 μBTC 15.27 μBTC 20.25 μBTC
2020-08-18 0.00000000 μBTC 44,380 μBTC 14.67 μBTC 15.27 μBTC
2020-08-17 0.00000000 μBTC 183,103 μBTC 14.35 μBTC 14.67 μBTC
2020-08-16 0.00000000 μBTC 202,133 μBTC 14.69 μBTC 14.35 μBTC
2020-08-15 0.00000000 μBTC 11,606.03 μBTC 17.14 μBTC 14.69 μBTC
2020-08-14 0.00000000 μBTC 62,490 μBTC 17.26 μBTC 17.14 μBTC
2020-08-13 0.00000000 μBTC 1,683.43 μBTC 23.71 μBTC 17.26 μBTC
2020-08-12 0.00000000 μBTC 6,287.12 μBTC 24.37 μBTC 23.71 μBTC
2020-08-11 0.00000000 μBTC 62,285 μBTC 23.03 μBTC 24.37 μBTC
2020-08-10 0.00000000 μBTC 59,802 μBTC 17.56 μBTC 23.03 μBTC
2020-08-09 0.00000000 μBTC 184,113 μBTC 19.09 μBTC 17.56 μBTC
2020-08-08 0.00000000 μBTC 97,409 μBTC 21.89 μBTC 19.09 μBTC
2020-08-07 0.00000000 μBTC 6,944.27 μBTC 16.07 μBTC 21.89 μBTC
2020-08-06 0.00000000 μBTC 547,188 μBTC 18.89 μBTC 16.07 μBTC
2020-08-05 0.00000000 μBTC 31,507 μBTC 22.02 μBTC 18.89 μBTC
2020-08-04 0.00000000 μBTC 20,735 μBTC 20.29 μBTC 22.02 μBTC
2020-08-03 0.00000000 μBTC 21,397 μBTC 20.40 μBTC 20.29 μBTC
2020-08-02 0.00000000 μBTC 20,252 μBTC 17.92 μBTC 20.40 μBTC
2020-08-01 0.00000000 μBTC 100,764 μBTC 16.80 μBTC 17.92 μBTC
2020-07-31 0.00000000 μBTC 26,432 μBTC 16.95 μBTC 16.80 μBTC
2020-07-30 0.00000000 μBTC 46,233 μBTC 14.33 μBTC 16.95 μBTC
2020-07-29 0.00000000 μBTC 5,090.33 μBTC 19.96 μBTC 14.33 μBTC
2020-07-28 0.00000000 μBTC 20,459 μBTC 18.93 μBTC 19.96 μBTC
2020-07-27 0.00000000 μBTC 812,072 μBTC 19.91 μBTC 18.93 μBTC
2020-07-26 0.00000000 μBTC 43,615 μBTC 19.54 μBTC 19.91 μBTC
2020-07-25 0.00000000 μBTC 9,253.81 μBTC 23.13 μBTC 19.54 μBTC
2020-07-24 0.00000000 μBTC 139,840 μBTC 26.70 μBTC 23.13 μBTC
2020-07-23 0.00000000 μBTC 108,805 μBTC 19.95 μBTC 26.70 μBTC
2020-07-22 0.00000000 μBTC 59,599 μBTC 18.20 μBTC 19.95 μBTC
2020-07-21 0.00000000 μBTC 58,292 μBTC 19.05 μBTC 18.20 μBTC
2020-07-20 0.00000000 μBTC 179,685 μBTC 21.34 μBTC 19.05 μBTC
2020-07-19 0.00000000 μBTC 2,069.46 μBTC 21.78 μBTC 21.34 μBTC
2020-07-18 0.00000000 μBTC 12,434.65 μBTC 21.89 μBTC 21.78 μBTC
2020-07-17 0.00000000 μBTC 264,580 μBTC 21.84 μBTC 21.89 μBTC
2020-07-16 0.00000000 μBTC 598,574 μBTC 22.15 μBTC 21.84 μBTC
2020-07-15 0.00000000 μBTC 15,885.62 μBTC 22.47 μBTC 22.15 μBTC
2020-07-14 0.00000000 μBTC 540.20 μBTC 22.51 μBTC 22.47 μBTC
2020-07-13 0.00000000 μBTC 540.20 μBTC 22.51 μBTC 22.51 μBTC
2020-07-12 0.00000000 μBTC 67,475 μBTC 21.96 μBTC 22.51 μBTC
2020-07-11 0.00000000 μBTC 58,093 μBTC 20.86 μBTC 21.96 μBTC
2020-07-10 0.00000000 μBTC 81,461 μBTC 22.98 μBTC 20.86 μBTC
2020-07-09 0.00000000 μBTC 5,296.12 μBTC 22.54 μBTC 22.98 μBTC
2020-07-08 0.00000000 μBTC 77,614 μBTC 21.48 μBTC 22.54 μBTC
2020-07-07 0.00000000 μBTC 7,256.16 μBTC 21.22 μBTC 21.48 μBTC
2020-07-06 0.00000000 μBTC 190,577 μBTC 20.62 μBTC 21.22 μBTC
2020-07-05 0.00000000 μBTC 132,420 μBTC 23.18 μBTC 20.62 μBTC
2020-07-04 0.00000000 μBTC 122,824 μBTC 21.10 μBTC 23.18 μBTC
2020-07-03 0.00000000 μBTC 282,839 μBTC 20.34 μBTC 21.10 μBTC
2020-07-02 0.00000000 μBTC 73,812 μBTC 22.58 μBTC 20.34 μBTC
2020-07-01 0.00000000 μBTC 1,019,265 μBTC 17.40 μBTC 22.58 μBTC
2020-06-30 0.00000000 μBTC 145,330 μBTC 21.66 μBTC 17.40 μBTC
2020-06-29 0.00000000 μBTC 12,418.44 μBTC 21.12 μBTC 21.66 μBTC
2020-06-28 0.00000000 μBTC 18,225.37 μBTC 22.08 μBTC 21.12 μBTC
2020-06-27 0.00000000 μBTC 49,142 μBTC 22.14 μBTC 22.08 μBTC
2020-06-26 0.00000000 μBTC 13,652.73 μBTC 20.91 μBTC 22.14 μBTC
2020-06-25 0.00000000 μBTC 112,248 μBTC 20.89 μBTC 20.91 μBTC
2020-06-24 0.00000000 μBTC 10,015.03 μBTC 20.82 μBTC 20.89 μBTC
2020-06-23 0.00000000 μBTC 101,482 μBTC 22.52 μBTC 20.82 μBTC
2020-06-22 0.00000000 μBTC 3,384.68 μBTC 22.27 μBTC 22.52 μBTC
2020-06-21 0.00000000 μBTC 4,899.26 μBTC 22.07 μBTC 22.27 μBTC
2020-06-20 0.00000000 μBTC 201,981 μBTC 22.06 μBTC 22.07 μBTC
2020-06-19 0.00000000 μBTC 3,838.15 μBTC 23.12 μBTC 22.06 μBTC
2020-06-18 0.00000000 μBTC 236.97 μBTC 23.70 μBTC 23.12 μBTC
2020-06-17 0.00000000 μBTC 41,717 μBTC 23.73 μBTC 23.70 μBTC
2020-06-16 0.00000000 μBTC 107,206 μBTC 24.57 μBTC 23.73 μBTC
2020-06-15 0.00000000 μBTC 241,324 μBTC 27.82 μBTC 24.57 μBTC
2020-06-14 0.00000000 μBTC 467,405 μBTC 29.03 μBTC 27.82 μBTC
2020-06-13 0.00000000 μBTC 236,472 μBTC 23.69 μBTC 29.03 μBTC
2020-06-12 0.00000000 μBTC 1,058.77 μBTC 19.98 μBTC 23.69 μBTC
2020-06-11 0.00000000 μBTC 1,058.77 μBTC 19.98 μBTC 19.98 μBTC
2020-06-09 0.00000000 μBTC 59.66 μBTC 1.75 μBTC 19.98 μBTC
2020-06-08 0.00000000 μBTC 7,538.74 μBTC 19.94 μBTC 1.75 μBTC
2020-06-07 0.00000000 μBTC 827,612 μBTC 19.55 μBTC 19.94 μBTC
2020-06-06 0.00000000 μBTC 26,559 μBTC 19.82 μBTC 19.55 μBTC
2020-06-05 0.00000000 μBTC 81,941 μBTC 22.17 μBTC 19.82 μBTC
2020-06-04 0.00000000 μBTC 35,429 μBTC 16.36 μBTC 22.17 μBTC
2020-06-03 0.00000000 μBTC 225,318 μBTC 16.13 μBTC 16.36 μBTC
2020-06-02 0.00000000 μBTC 275,022 μBTC 15.74 μBTC 16.13 μBTC
2020-06-01 0.00000000 μBTC 880,901 μBTC 18.07 μBTC 15.74 μBTC
2020-05-31 0.00000000 μBTC 192,207 μBTC 16.26 μBTC 18.07 μBTC
2020-05-30 0.00000000 μBTC 85,411 μBTC 15.16 μBTC 16.26 μBTC
2020-05-29 0.00000000 μBTC 111,050 μBTC 15.04 μBTC 15.16 μBTC
2020-05-28 0.00000000 μBTC 1,361.24 μBTC 15.29 μBTC 15.04 μBTC
2020-05-27 0.00000000 μBTC 129,077 μBTC 15.38 μBTC 15.29 μBTC
2020-05-26 0.00000000 μBTC 129,077 μBTC 15.38 μBTC 15.38 μBTC
2020-05-25 0.00000000 μBTC 25,858 μBTC 14.81 μBTC 15.38 μBTC
2020-05-24 0.00000000 μBTC 25,489 μBTC 14.24 μBTC 14.81 μBTC
2020-05-23 0.00000000 μBTC 113,705 μBTC 14.64 μBTC 14.24 μBTC
2020-05-22 0.00000000 μBTC 513,255 μBTC 14.17 μBTC 14.64 μBTC
2020-05-21 0.00000000 μBTC 979,630 μBTC 14.38 μBTC 14.17 μBTC
2020-05-20 0.00000000 μBTC 734,889 μBTC 14.29 μBTC 14.38 μBTC
2020-05-19 0.00000000 μBTC 1,006,975 μBTC 14.47 μBTC 14.29 μBTC
2020-05-18 0.00000000 μBTC 715,609 μBTC 14.09 μBTC 14.47 μBTC
2020-05-17 0.00000000 μBTC 464,771 μBTC 14.22 μBTC 14.09 μBTC
2020-05-16 0.00000000 μBTC 717,183 μBTC 14.03 μBTC 14.22 μBTC
2020-05-15 0.00000000 μBTC 1,481,139 μBTC 13.93 μBTC 14.03 μBTC
2020-05-14 0.00000000 μBTC 1,354,269 μBTC 14.41 μBTC 13.93 μBTC
2020-05-13 0.00000000 μBTC 671,676 μBTC 14.44 μBTC 14.41 μBTC
2020-05-12 0.00000000 μBTC 1,232,801 μBTC 14.63 μBTC 14.44 μBTC
2020-05-11 0.00000000 μBTC 2,182,327 μBTC 14.67 μBTC 14.63 μBTC
2020-05-10 0.00000000 μBTC 1,666,563 μBTC 15.30 μBTC 14.67 μBTC
2020-05-09 0.00000000 μBTC 638,863 μBTC 14.99 μBTC 15.30 μBTC
2020-05-08 0.00000000 μBTC 318,903 μBTC 14.64 μBTC 14.99 μBTC
2020-05-07 0.00000000 μBTC 1,333,637 μBTC 15.17 μBTC 14.64 μBTC
2020-05-06 0.00000000 μBTC 1,155,063 μBTC 15.89 μBTC 15.17 μBTC
2020-05-05 0.00000000 μBTC 1,382,435 μBTC 16.40 μBTC 15.89 μBTC
2020-05-04 0.00000000 μBTC 1,411,300 μBTC 16.97 μBTC 16.40 μBTC
2020-05-03 0.00000000 μBTC 1,190,446 μBTC 17.12 μBTC 16.97 μBTC
2020-05-02 0.00000000 μBTC 487,925 μBTC 17.28 μBTC 17.12 μBTC
2020-05-01 0.00000000 μBTC 171,557 μBTC 18.14 μBTC 17.28 μBTC
2020-04-30 0.00000000 μBTC 17,158.12 μBTC 17.45 μBTC 18.14 μBTC
2020-04-29 0.00000000 μBTC 13,946.47 μBTC 17.24 μBTC 17.45 μBTC
2020-04-28 0.00000000 μBTC 3,120.14 μBTC 19.27 μBTC 17.24 μBTC
2020-04-27 0.00000000 μBTC 2,022,846 μBTC 19.05 μBTC 19.27 μBTC
2020-04-26 0.00000000 μBTC 832.00 μBTC 83.20 μBTC 19.05 μBTC
2020-04-25 0.00000000 μBTC 9,085.16 μBTC 19.14 μBTC 83.20 μBTC
2020-04-24 0.00000000 μBTC 11,401.34 μBTC 18.87 μBTC 19.14 μBTC
2020-04-23 0.00000000 μBTC 9,605.38 μBTC 19.61 μBTC 18.87 μBTC
2020-04-22 0.00000000 μBTC 7,010.94 μBTC 19.10 μBTC 19.61 μBTC
2020-04-21 0.00000000 μBTC 172,424 μBTC 16.99 μBTC 19.10 μBTC
2020-04-20 0.00000000 μBTC 93,358 μBTC 18.31 μBTC 16.99 μBTC
2020-04-19 0.00000000 μBTC 82,546 μBTC 16.57 μBTC 18.31 μBTC
2020-04-18 0.00000000 μBTC 49,868 μBTC 18.67 μBTC 16.57 μBTC
2020-04-17 0.00000000 μBTC 356,397 μBTC 18.88 μBTC 18.67 μBTC
2020-04-16 0.00000000 μBTC 74,482 μBTC 18.12 μBTC 18.88 μBTC
2020-04-15 0.00000000 μBTC 24,240 μBTC 16.56 μBTC 18.12 μBTC
2020-04-14 0.00000000 μBTC 8,356.27 μBTC 18.30 μBTC 16.56 μBTC
2020-04-13 0.00000000 μBTC 3,841.35 μBTC 18.36 μBTC 18.30 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android