modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-07 10:17:18 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
622คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BITS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 2.66 μBTC N/A
2021-04-12 0.00000000 μBTC 3,410.94 μBTC 2.69 μBTC 2.66 μBTC
2021-04-11 0.00000000 μBTC 14,955.64 μBTC 8.82 μBTC 2.69 μBTC
2021-04-10 0.00000000 μBTC 7,885.94 μBTC 10.85 μBTC 8.82 μBTC
2021-04-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.12 μBTC 10.85 μBTC
2021-04-08 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 1.12 μBTC
2021-04-07 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-06 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.39 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-05 0.00000000 μBTC 30.46 μBTC 4.39 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-04-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-31 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-30 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-29 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-24 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-05 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-02 0.00000000 μBTC 7.72 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.54 μBTC
2021-02-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-27 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-25 0.00000000 μBTC 388.48 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-24 0.00000000 μBTC 388.48 μBTC 1.60 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 1.60 μBTC
2021-02-22 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-21 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 11.96 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-20 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 0.401429 μBTC 11.96 μBTC
2021-02-19 0.00000000 μBTC 10,354.39 μBTC 0.779174 μBTC 0.401429 μBTC
2021-02-18 0.00000000 μBTC 1,250.98 μBTC 9.41 μBTC 0.779174 μBTC
2021-02-17 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 2.95 μBTC 9.41 μBTC
2021-02-16 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 2.95 μBTC
2021-02-15 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-11 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-10 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-07 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-06 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-05 0.00000000 μBTC 3,626.95 μBTC 7.37 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-04 0.00000000 μBTC 7,187.28 μBTC 7.14 μBTC 7.37 μBTC
2021-02-03 0.00000000 μBTC 7,187.28 μBTC 7.14 μBTC 7.14 μBTC
2021-01-25 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.79 μBTC 7.14 μBTC
2021-01-24 0.00000000 μBTC 17,321.07 μBTC 5.79 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-23 0.00000000 μBTC 17,321.07 μBTC 5.79 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-19 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 5.79 μBTC
2021-01-18 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-17 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-16 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-15 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-14 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-12 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-10 0.00000000 μBTC 7,171.01 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-09 0.00000000 μBTC 7,171.01 μBTC 4.21 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-08 0.00000000 μBTC 7,597.23 μBTC 4.37 μBTC 4.21 μBTC
2021-01-07 0.00000000 μBTC 607.10 μBTC 6.32 μBTC 4.37 μBTC
2021-01-06 0.00000000 μBTC 1,395.35 μBTC 6.49 μBTC 6.32 μBTC
2021-01-05 0.00000000 μBTC 6,130.73 μBTC 6.58 μBTC 6.49 μBTC
2021-01-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 5.34 μBTC 6.58 μBTC
2021-01-03 0.00000000 μBTC 8,269.25 μBTC 5.34 μBTC 5.34 μBTC
2021-01-02 0.00000000 μBTC 23,926 μBTC 6.23 μBTC 5.34 μBTC
2021-01-01 0.00000000 μBTC 15,827.44 μBTC 6.91 μBTC 6.23 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android