modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-07 10:17:18 UTC (7 วัน ที่ผ่านมา)
623คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BITS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-13 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 2.66 μBTC N/A
2021-04-12 0.00000000 μBTC 3,410.94 μBTC 2.69 μBTC 2.66 μBTC
2021-04-11 0.00000000 μBTC 14,955.64 μBTC 8.82 μBTC 2.69 μBTC
2021-04-10 0.00000000 μBTC 7,885.94 μBTC 10.85 μBTC 8.82 μBTC
2021-04-09 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.12 μBTC 10.85 μBTC
2021-04-08 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 1.12 μBTC
2021-04-07 0.00000000 μBTC 1,406.92 μBTC 7.07 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-06 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 4.39 μBTC 7.07 μBTC
2021-04-05 0.00000000 μBTC 30.46 μBTC 4.39 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-04 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 4.39 μBTC
2021-04-03 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-04-01 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-31 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-30 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-29 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-28 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-24 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
2021-03-23 0.00000000 μBTC 0.00000000 μBTC 1.54 μBTC 1.54 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android