modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
610คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BNB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-21 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00069963 BNB N/A
2021-04-20 0.0000000000 BNB 0.07975766 BNB 0.00069963 BNB 0.00069963 BNB
2021-04-19 0.0000000000 BNB 0.30613137 BNB 0.00300129 BNB 0.00069963 BNB
2021-04-18 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00085523 BNB 0.00300129 BNB
2021-04-17 0.0000000000 BNB 0.09297098 BNB 0.00085294 BNB 0.00085523 BNB
2021-04-16 0.0000000000 BNB 0.34173122 BNB 0.00083758 BNB 0.00085294 BNB
2021-04-15 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00026439 BNB 0.00083758 BNB
2021-04-14 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00026439 BNB 0.00026439 BNB
2021-04-13 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00026439 BNB 0.00026439 BNB
2021-04-12 0.0000000000 BNB 0.39381533 BNB 0.00031083 BNB 0.00026439 BNB
2021-04-11 0.0000000000 BNB 1.891259 BNB 0.00111579 BNB 0.00031083 BNB
2021-04-10 0.0000000000 BNB 1.037414 BNB 0.00142698 BNB 0.00111579 BNB
2021-04-09 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00015747 BNB 0.00142698 BNB
2021-04-08 0.0000000000 BNB 0.20340637 BNB 0.00102214 BNB 0.00015747 BNB
2021-04-07 0.0000000000 BNB 0.20340637 BNB 0.00102214 BNB 0.00102214 BNB
2021-04-06 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00073039 BNB 0.00102214 BNB
2021-04-05 0.0000000000 BNB 0.00506725 BNB 0.00073039 BNB 0.00073039 BNB
2021-04-04 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00073039 BNB
2021-04-03 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-04-01 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-31 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-30 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-29 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-28 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-24 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
2021-03-23 0.0000000000 BNB 0.0000000000 BNB 0.00029118 BNB 0.00029118 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android