modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.439020 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-18 11:26:11 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
607คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum BTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-18 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000712 BTC N/A
2021-04-17 0.0000000000 BTC 0.00077554 BTC 0.00000712 BTC 0.00000712 BTC
2021-04-16 0.0000000000 BTC 0.00293742 BTC 0.00000720 BTC 0.00000712 BTC
2021-04-15 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000266 BTC 0.00000720 BTC
2021-04-14 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000266 BTC 0.00000266 BTC
2021-04-13 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000266 BTC 0.00000266 BTC
2021-04-12 0.0000000000 BTC 0.00341094 BTC 0.00000269 BTC 0.00000266 BTC
2021-04-11 0.0000000000 BTC 0.01495564 BTC 0.00000882 BTC 0.00000269 BTC
2021-04-10 0.0000000000 BTC 0.00788594 BTC 0.00001085 BTC 0.00000882 BTC
2021-04-09 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000112 BTC 0.00001085 BTC
2021-04-08 0.0000000000 BTC 0.00140692 BTC 0.00000707 BTC 0.00000112 BTC
2021-04-07 0.0000000000 BTC 0.00140692 BTC 0.00000707 BTC 0.00000707 BTC
2021-04-06 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000439 BTC 0.00000707 BTC
2021-04-05 0.0000000000 BTC 0.00003046 BTC 0.00000439 BTC 0.00000439 BTC
2021-04-04 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000439 BTC
2021-04-03 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-04-01 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-31 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-30 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-29 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-28 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-24 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
2021-03-23 0.0000000000 BTC 0.0000000000 BTC 0.00000154 BTC 0.00000154 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android