Rank #N/A
643คนชอบสิ่งนี้
modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.023234260624 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-08-01 12:30:25 UTC (ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
643คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
Total Supply 21,266,200
Show Info
Hide Info

Modum CNY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-08-02 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ N/A
2021-08-01 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-31 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-27 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-26 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-25 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-22 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-21 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-20 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-19 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-18 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-05 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
2021-07-04 0.000000000000 ¥ 0.000000000000 ¥ 0.150003 ¥ 0.150003 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android