modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.159853 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-14 10:38:48 UTC (ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
602คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum CZK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-14 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 3.49 Kč N/A
2021-04-13 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 3.49 Kč 3.49 Kč
2021-04-12 0.00000000 Kč 4,474.86 Kč 3.53 Kč 3.49 Kč
2021-04-11 0.00000000 Kč 19,493.06 Kč 11.50 Kč 3.53 Kč
2021-04-10 0.00000000 Kč 9,999.41 Kč 13.75 Kč 11.50 Kč
2021-04-09 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.40 Kč 13.75 Kč
2021-04-08 0.00000000 Kč 1,775.98 Kč 8.92 Kč 1.40 Kč
2021-04-07 0.00000000 Kč 1,775.98 Kč 8.92 Kč 8.92 Kč
2021-04-06 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 5.67 Kč 8.92 Kč
2021-04-05 0.00000000 Kč 39.37 Kč 5.67 Kč 5.67 Kč
2021-04-04 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 5.67 Kč
2021-04-03 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-04-01 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-31 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-30 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-29 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-28 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-24 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
2021-03-23 0.00000000 Kč 0.00000000 Kč 1.60 Kč 1.60 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android