modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-07 10:17:18 UTC (ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
617คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum ETH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-14 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00007445 ETH N/A
2021-04-13 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00007445 ETH 0.00007445 ETH
2021-04-12 0.0000000000 ETH 0.09549815 ETH 0.00007537 ETH 0.00007445 ETH
2021-04-11 0.0000000000 ETH 0.41870786 ETH 0.00024703 ETH 0.00007537 ETH
2021-04-10 0.0000000000 ETH 0.22178807 ETH 0.00030507 ETH 0.00024703 ETH
2021-04-09 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00003179 ETH 0.00030507 ETH
2021-04-08 0.0000000000 ETH 0.03920260 ETH 0.00019700 ETH 0.00003179 ETH
2021-04-07 0.0000000000 ETH 0.03920260 ETH 0.00019700 ETH 0.00019700 ETH
2021-04-06 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00012290 ETH 0.00019700 ETH
2021-04-05 0.0000000000 ETH 0.00085262 ETH 0.00012290 ETH 0.00012290 ETH
2021-04-04 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00004855 ETH 0.00012290 ETH
2021-04-03 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00004855 ETH 0.00004855 ETH
2021-04-01 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00004855 ETH 0.00004855 ETH
2021-03-31 0.0000000000 ETH 0.0000000000 ETH 0.00004855 ETH 0.00004855 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android