modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.06016440 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-11 05:15:51 UTC (ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum ILS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-11 0.00000000 ₪ 2,934.80 ₪ 1.73 ₪ N/A
2021-04-10 0.00000000 ₪ 1,505.54 ₪ 2.07 ₪ 1.73 ₪
2021-04-09 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.211950 ₪ 2.07 ₪
2021-04-08 0.00000000 ₪ 268.10 ₪ 1.35 ₪ 0.211950 ₪
2021-04-07 0.00000000 ₪ 268.10 ₪ 1.35 ₪ 1.35 ₪
2021-04-06 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.852188 ₪ 1.35 ₪
2021-04-05 0.00000000 ₪ 5.91 ₪ 0.852188 ₪ 0.852188 ₪
2021-04-04 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.852188 ₪
2021-04-03 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-04-01 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-31 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-30 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-29 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-28 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-24 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
2021-03-23 0.00000000 ₪ 0.00000000 ₪ 0.243732 ₪ 0.243732 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android