modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.06016440 -96.3%
0.00000100 BTC -96.3%
0.00002823 ETH -96.3%
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$0.00000000
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.06016440 / $1.64
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum KRW (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-11 0.00000000 ₩ 999,701 ₩ 589.79 ₩ N/A
2021-04-10 0.00000000 ₩ 512,899 ₩ 705.50 ₩ 589.79 ₩
2021-04-09 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 72.00 ₩ 705.50 ₩
2021-04-08 0.00000000 ₩ 90,838 ₩ 456.47 ₩ 72.00 ₩
2021-04-07 0.00000000 ₩ 90,838 ₩ 456.47 ₩ 456.47 ₩
2021-04-06 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 288.99 ₩ 456.47 ₩
2021-04-05 0.00000000 ₩ 2,004.96 ₩ 288.99 ₩ 288.99 ₩
2021-04-04 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 288.99 ₩
2021-04-03 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-04-01 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-31 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-30 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-29 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-28 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-24 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
2021-03-23 0.00000000 ₩ 0.00000000 ₩ 82.72 ₩ 82.72 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android