modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-05 18:51:05 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
614คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-19 0.0000000000 LINK 3.775808 LINK 0.03701773 LINK N/A
2021-04-18 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.01030344 LINK 0.03701773 LINK
2021-04-17 0.0000000000 LINK 1.158154 LINK 0.01062527 LINK 0.01030344 LINK
2021-04-16 0.0000000000 LINK 4.273418 LINK 0.01047406 LINK 0.01062527 LINK
2021-04-15 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00483265 LINK 0.01047406 LINK
2021-04-14 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00483265 LINK 0.00483265 LINK
2021-04-13 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00483265 LINK 0.00483265 LINK
2021-04-12 0.0000000000 LINK 6.061837 LINK 0.00478440 LINK 0.00483265 LINK
2021-04-11 0.0000000000 LINK 28.000021 LINK 0.01651919 LINK 0.00478440 LINK
2021-04-10 0.0000000000 LINK 14.588175 LINK 0.02006627 LINK 0.01651919 LINK
2021-04-09 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00201496 LINK 0.02006627 LINK
2021-04-08 0.0000000000 LINK 2.450229 LINK 0.01231271 LINK 0.00201496 LINK
2021-04-07 0.0000000000 LINK 2.450229 LINK 0.01231271 LINK 0.01231271 LINK
2021-04-06 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00815151 LINK 0.01231271 LINK
2021-04-05 0.0000000000 LINK 0.05655264 LINK 0.00815151 LINK 0.00815151 LINK
2021-04-04 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00815151 LINK
2021-04-03 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-04-01 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-31 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-30 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-29 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-28 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-24 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-23 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-05 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-04 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-03 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-02 0.0000000000 LINK 0.01396325 LINK 0.00279265 LINK 0.00279265 LINK
2021-03-01 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00300732 LINK 0.00279265 LINK
2021-02-28 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00300732 LINK 0.00300732 LINK
2021-02-27 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00300732 LINK 0.00300732 LINK
2021-02-25 0.0000000000 LINK 0.73077941 LINK 0.00300732 LINK 0.00300732 LINK
2021-02-24 0.0000000000 LINK 0.73077941 LINK 0.00300732 LINK 0.00300732 LINK
2021-02-23 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.01986871 LINK 0.00300732 LINK
2021-02-22 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.01986871 LINK 0.01986871 LINK
2021-02-21 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.01986871 LINK 0.01986871 LINK
2021-02-20 0.0000000000 LINK 0.0000000000 LINK 0.00064593 LINK 0.01986871 LINK
2021-02-19 0.0000000000 LINK 16.438936 LINK 0.00123704 LINK 0.00064593 LINK
2021-02-18 0.0000000000 LINK 2.025282 LINK 0.01522769 LINK 0.00123704 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android