modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-15 00:43:05 UTC (ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
625คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-19 0.0000000000 LTC 0.53394585 LTC 0.00523476 LTC N/A
2021-04-18 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00139506 LTC 0.00523476 LTC
2021-04-17 0.0000000000 LTC 0.15574267 LTC 0.00142883 LTC 0.00139506 LTC
2021-04-16 0.0000000000 LTC 0.64330405 LTC 0.00157673 LTC 0.00142883 LTC
2021-04-15 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00065465 LTC 0.00157673 LTC
2021-04-14 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00065465 LTC 0.00065465 LTC
2021-04-13 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00065465 LTC 0.00065465 LTC
2021-04-12 0.0000000000 LTC 0.81575451 LTC 0.00064385 LTC 0.00065465 LTC
2021-04-11 0.0000000000 LTC 3.570889 LTC 0.00210672 LTC 0.00064385 LTC
2021-04-10 0.0000000000 LTC 2.081124 LTC 0.00286262 LTC 0.00210672 LTC
2021-04-09 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00028814 LTC 0.00286262 LTC
2021-04-08 0.0000000000 LTC 0.35454088 LTC 0.00178161 LTC 0.00028814 LTC
2021-04-07 0.0000000000 LTC 0.35454088 LTC 0.00178161 LTC 0.00178161 LTC
2021-04-06 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00125594 LTC 0.00178161 LTC
2021-04-05 0.0000000000 LTC 0.00871331 LTC 0.00125594 LTC 0.00125594 LTC
2021-04-04 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00125594 LTC
2021-04-03 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-04-01 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-31 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-30 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-29 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-28 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-24 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
2021-03-23 0.0000000000 LTC 0.0000000000 LTC 0.00043237 LTC 0.00043237 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android