modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.160709 165.9%
0.00000269 BTC 168.1%
0.00007506 ETH 166.3%
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$146.08
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05792983 / $0.431278
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum MMK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-12 0.00000000 K 288,123 K 227.41 K N/A
2021-04-11 0.00000000 K 1,255,638 K 740.79 K 227.41 K
2021-04-10 0.00000000 K 644,617 K 886.68 K 740.79 K
2021-04-09 0.00000000 K 0.00000000 K 90.98 K 886.68 K
2021-04-08 0.00000000 K 114,011 K 572.92 K 90.98 K
2021-04-07 0.00000000 K 114,011 K 572.92 K 572.92 K
2021-04-06 0.00000000 K 0.00000000 K 359.61 K 572.92 K
2021-04-05 0.00000000 K 2,494.84 K 359.61 K 359.61 K
2021-04-04 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 359.61 K
2021-04-03 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-04-01 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-31 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-30 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-29 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-28 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-24 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
2021-03-23 0.00000000 K 0.00000000 K 104.21 K 104.21 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android