modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.159853 -1.0%
0.00000266 BTC -1.1%
0.00007445 ETH -1.2%
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$0.00000000
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.159454 / $0.161592
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum PKR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-12 0.00000000 ₨ 31,254 ₨ 24.67 ₨ N/A
2021-04-11 0.00000000 ₨ 136,333 ₨ 80.43 ₨ 24.67 ₨
2021-04-10 0.00000000 ₨ 69,879 ₨ 96.12 ₨ 80.43 ₨
2021-04-09 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 9.86 ₨ 96.12 ₨
2021-04-08 0.00000000 ₨ 12,385.56 ₨ 62.24 ₨ 9.86 ₨
2021-04-07 0.00000000 ₨ 12,385.56 ₨ 62.24 ₨ 62.24 ₨
2021-04-06 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 39.28 ₨ 62.24 ₨
2021-04-05 0.00000000 ₨ 272.50 ₨ 39.28 ₨ 39.28 ₨
2021-04-04 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 39.28 ₨
2021-04-03 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-04-01 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-31 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-30 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-29 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-28 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-24 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
2021-03-23 0.00000000 ₨ 0.00000000 ₨ 11.66 ₨ 11.66 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android