modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.159853 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-13 12:02:16 UTC (ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
600คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum RUB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-14 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 12.36 ₽ N/A
2021-04-13 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 12.36 ₽ 12.36 ₽
2021-04-12 0.00000000 ₽ 15,843.86 ₽ 12.51 ₽ 12.36 ₽
2021-04-11 0.00000000 ₽ 69,034 ₽ 40.73 ₽ 12.51 ₽
2021-04-10 0.00000000 ₽ 35,421 ₽ 48.72 ₽ 40.73 ₽
2021-04-09 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 4.96 ₽ 48.72 ₽
2021-04-08 0.00000000 ₽ 6,318.60 ₽ 31.75 ₽ 4.96 ₽
2021-04-07 0.00000000 ₽ 6,318.60 ₽ 31.75 ₽ 31.75 ₽
2021-04-06 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 19.55 ₽ 31.75 ₽
2021-04-05 0.00000000 ₽ 135.65 ₽ 19.55 ₽ 19.55 ₽
2021-04-04 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 19.55 ₽
2021-04-03 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-04-01 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-31 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-30 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-29 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-28 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-24 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
2021-03-23 0.00000000 ₽ 0.00000000 ₽ 5.47 ₽ 5.47 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android