modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (4 วัน ที่ผ่านมา)
610คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-21 0.00000000 SR 0.00000000 SR 1.34 SR N/A
2021-04-20 0.00000000 SR 152.61 SR 1.34 SR 1.34 SR
2021-04-19 0.00000000 SR 548.84 SR 5.38 SR 1.34 SR
2021-04-18 0.00000000 SR 0.00000000 SR 1.65 SR 5.38 SR
2021-04-17 0.00000000 SR 179.34 SR 1.65 SR 1.65 SR
2021-04-16 0.00000000 SR 697.65 SR 1.71 SR 1.65 SR
2021-04-15 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.599444 SR 1.71 SR
2021-04-14 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.599444 SR 0.599444 SR
2021-04-13 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.599444 SR 0.599444 SR
2021-04-12 0.00000000 SR 767.42 SR 0.605698 SR 0.599444 SR
2021-04-11 0.00000000 SR 3,345.15 SR 1.97 SR 0.605698 SR
2021-04-10 0.00000000 SR 1,715.65 SR 2.36 SR 1.97 SR
2021-04-09 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.242019 SR 2.36 SR
2021-04-08 0.00000000 SR 304.90 SR 1.53 SR 0.242019 SR
2021-04-07 0.00000000 SR 304.90 SR 1.53 SR 1.53 SR
2021-04-06 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.959313 SR 1.53 SR
2021-04-05 0.00000000 SR 6.66 SR 0.959313 SR 0.959313 SR
2021-04-04 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.959313 SR
2021-04-03 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-04-01 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-03-31 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-03-30 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-03-29 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-03-28 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
2021-03-24 0.00000000 SR 0.00000000 SR 0.276758 SR 0.276758 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android