modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (ประมาณ 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
611คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-20 0.00000000 sats 72,550 sats 636.41 sats N/A
2021-04-19 0.00000000 sats 259,052 sats 2,539.72 sats 636.41 sats
2021-04-18 0.00000000 sats 0.00000000 sats 711.51 sats 2,539.72 sats
2021-04-17 0.00000000 sats 77,554 sats 711.51 sats 711.51 sats
2021-04-16 0.00000000 sats 293,742 sats 719.96 sats 711.51 sats
2021-04-15 0.00000000 sats 0.00000000 sats 266.36 sats 719.96 sats
2021-04-14 0.00000000 sats 0.00000000 sats 266.36 sats 266.36 sats
2021-04-13 0.00000000 sats 0.00000000 sats 266.36 sats 266.36 sats
2021-04-12 0.00000000 sats 341,094 sats 269.21 sats 266.36 sats
2021-04-11 0.00000000 sats 1,495,564 sats 882.34 sats 269.21 sats
2021-04-10 0.00000000 sats 788,594 sats 1,084.72 sats 882.34 sats
2021-04-09 0.00000000 sats 0.00000000 sats 112.37 sats 1,084.72 sats
2021-04-08 0.00000000 sats 140,692 sats 706.99 sats 112.37 sats
2021-04-07 0.00000000 sats 140,692 sats 706.99 sats 706.99 sats
2021-04-06 0.00000000 sats 0.00000000 sats 439.11 sats 706.99 sats
2021-04-05 0.00000000 sats 3,046.42 sats 439.11 sats 439.11 sats
2021-04-04 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 439.11 sats
2021-04-03 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-04-01 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-31 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-30 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-29 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-28 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-24 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
2021-03-23 0.00000000 sats 0.00000000 sats 154.40 sats 154.40 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android