modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.356945 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-04-20 05:31:57 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
611คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-21 0.00000000 kr 0.00000000 kr 3.00 kr N/A
2021-04-20 0.00000000 kr 341.78 kr 3.00 kr 3.00 kr
2021-04-19 0.00000000 kr 1,237.34 kr 12.13 kr 3.00 kr
2021-04-18 0.00000000 kr 0.00000000 kr 3.70 kr 12.13 kr
2021-04-17 0.00000000 kr 403.36 kr 3.70 kr 3.70 kr
2021-04-16 0.00000000 kr 1,572.04 kr 3.85 kr 3.70 kr
2021-04-15 0.00000000 kr 0.00000000 kr 1.37 kr 3.85 kr
2021-04-14 0.00000000 kr 0.00000000 kr 1.37 kr 1.37 kr
2021-04-13 0.00000000 kr 0.00000000 kr 1.37 kr 1.37 kr
2021-04-12 0.00000000 kr 1,747.51 kr 1.38 kr 1.37 kr
2021-04-11 0.00000000 kr 7,615.42 kr 4.49 kr 1.38 kr
2021-04-10 0.00000000 kr 3,905.48 kr 5.37 kr 4.49 kr
2021-04-09 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.553142 kr 5.37 kr
2021-04-08 0.00000000 kr 700.40 kr 3.52 kr 0.553142 kr
2021-04-07 0.00000000 kr 700.40 kr 3.52 kr 3.52 kr
2021-04-06 0.00000000 kr 0.00000000 kr 2.23 kr 3.52 kr
2021-04-05 0.00000000 kr 15.48 kr 2.23 kr 2.23 kr
2021-04-04 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 2.23 kr
2021-04-03 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-04-01 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-03-31 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-03-30 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-03-29 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-03-28 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
2021-03-24 0.00000000 kr 0.00000000 kr 0.625959 kr 0.625959 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android