modum  (MOD)
Modum (MOD)
$0.07786364 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-02-28 06:39:22 UTC (ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
563คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,266,200
MOD
USD

Modum THB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-02-28 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 2.34 ฿ N/A
2021-02-25 0.00000000 ฿ 568.07 ฿ 2.34 ฿ 2.34 ฿
2021-02-24 0.00000000 ฿ 568.07 ฿ 2.34 ฿ 2.34 ฿
2021-02-23 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 20.53 ฿ 2.34 ฿
2021-02-22 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 20.53 ฿ 20.53 ฿
2021-02-21 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 20.53 ฿ 20.53 ฿
2021-02-20 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 0.667757 ฿ 20.53 ฿
2021-02-19 0.00000000 ฿ 16,174.16 ฿ 1.22 ฿ 0.667757 ฿
2021-02-18 0.00000000 ฿ 1,920.30 ฿ 14.44 ฿ 1.22 ฿
2021-02-17 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 4.36 ฿ 14.44 ฿
2021-02-16 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 4.36 ฿
2021-02-15 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-11 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-10 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-09 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-07 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-06 0.00000000 ฿ 0.00000000 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-05 0.00000000 ฿ 4,111.55 ฿ 8.36 ฿ 8.36 ฿
2021-02-04 0.00000000 ฿ 7,782.42 ฿ 7.74 ฿ 8.36 ฿
2021-02-03 0.00000000 ฿ 7,782.42 ฿ 7.74 ฿ 7.74 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android